AVLYST INNTIL VIDERE: Strategisamling og årsmøte

Tid: 11.03.2020 - 12.03.2020 |
Åpent for all
Sted: Strand Hotel Fevik

 

Felles toppledersamling GCE NODE og Eyde-klyngen:

Green Outlook – hva betyr EUs nye grønne plan, hva ligger i grønn finansiering og grønn forretningsutvikling? Hvordan imøtekomme risiko og muligheter i grønn omstilling?

Vi ønsker å løfte disse problemstillingene i et felles topplederforum for bedriftsledere og nøkkelpersoner i GCE NODE og Eyde-klyngen. Disse trendene møter alle bedriftene, men på ulikt vis. Usikkerheten er større, men mulighetene er også der. Hvordan møter vi disse?

Det blir innledninger og kommentarer ved Paal Frisvold, EU-ekspert, tilknyttet Avfall Norge, Helge Aasen, styreleder Norsk Industri, Geir Bergskaug, adm.dir Sparebanken Sør, Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder, Tom Fidjeland, styremedlem GCE NODE, Grethe Hindersland, verksdirektør Alcoa Lista. 

19:30 Middag (egen påmelding)

Samlingen er oppspill til Eyde-klyngens strategiprosess og årsmøte dagen etter: 

Eyde-klyngens strategisamling og årsmøte:

Tid: 12. mars kl 08:30-14:00 (inkludert lunsj)
Sted: Strand Hotell Fevik

Eyde-klyngen er i 2020 inne i en ny fase. Klyngen er en moden klynge, som har oppnådd nasjonal og europeisk status som motor for bærekraftig vekst i prosessindustrien. Tiden er inne for å sette mål for neste femårsperiode. Styret inviterer årsmøtet til dette.

 

Program

  1. onsdag 11. mars 2020 - 16:30 - 21:00 : Eyde-klyngens årsmøte og strategisamling
  2. torsdag 12. mars 2020 - 08:30 - 14:00 : Eyde-klyngens interne strategimøte og årsmøte

Kontakt

- helene@eydecluster.com