Prosjektverksted

Påmeldingsfrist: fre. 24. mai 2019 - 00:00
Tid: tirsdag 28. mai 2019 - 09:00 - 14:00 |
Åpent for all
Sted: Sørlandet Kunnskapspark

Hvordan strukturere et godt forsknings- og innovasjonsprosjekt?  Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted - et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte? Da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

 

På Prosjektverkstedet får du også informasjon om hva som blir nytt i Forskningsrådet i 2019. 

Hovedmålgruppen er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset.

Sted:     Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19 (Sørlandet auditorium, underetg.), 4630 Kristiansand

Tid:       Tirsdag 28. mai, kl. 09:00 – 14:00

PROGRAM: 

kl 9.00

1. Idéutvikling: Bli kjent med Prosjektkanvas. Din idé, din innovasjon, behov for forskning?

2. Prosjektbeskrivelse: Bli kjent med verktøy for god prosjektstruktur. Formulere mål, formulere forskningsspørsmål, lage arbeidspakker, budsjett og fremdriftsplan.

3. Vurderingskriterier: Bli kjent med utlysninger, søknadsmaler og vurderingskriterier. Hvor feiler de fleste?

 

kl 12-14

4. Arbeidsverksted: Mulighet for å jobbe med egen prosjektidé under veiledning

 

Kursholdere: Siren M. Neset og Thomas Stang, Forskningsrådet.

Meld deg på HER!

Påmeldingsfrist er fredag 24.5. Begrenset med plasser.