ENSENSE

(Environmental monitoring that makes sense)

Prosjektet er gjennomført som et BIA forprosjekt med tittel: "Miljøovervåking for fremtidens prosessindustri". Kartleggingen har vist behovet for å koordinere industriell miljøovervåkning. Det er stort behov for å utvikle faststående og mobile state-of-the-art overvåkingsinfrastrukturer i aktuelle forurensningsstrømmer i og rundt industribedrifter. Det er behov for å se på Big-data, industrielle sensorer og datasystematikk knyttet til datamengder fra overvåkning for å gjøre de systematiserbare og nyttige. Fra 2017 er prosjektet støttet av Regionalt Forskningsfond Agder og har varighet frem til utgangen av 2019. Prosjektleder er Seniorforsker Hege Indresand ved Teknova.

 

;