- Det er ikke nødvendigvis farlig selv om det lukter vondt

Vond lukt fra industrien trenger ikke samsvare med giftig utslipp. Bedre kommunikasjon med naboene og samfunnsansvar er noen av utfordringene prosessindustribedriftene ønsker å jobbe med.

Forrige uke var både industrien, kunnskapsinstitusjoner og virkemiddelapparatet samlet for å diskutere noen av de utfordringene industrien står overfor. Samfunnsansvaret sto høyt oppe på agendaen. Og bedriftenes ønske om å fortelle naboene at litt lukt ikke er ensbetydende med at det er farlig utslipp.

- Det er ikke nødvendigvis farlig selv om det lukter vondt, sier Nadia Handeland, fagansvarlig i Eyde-klyngen. 

Presenterte sine forbedringer

Under samlingen presenterte også noen av bedriftene resultater av renseanlegg de har fått midler til - og som har ført til mindre utslipp. GE, Glencore Nikkelverk og Elkem presenterte noen av sine forbedringer.

- Nye rensemetoder for industrien fører ofte til nye utslipp som må håndteres, slik som amin fra CO2-fangst. Det grønne skiftet byr på nye problemstillinger i alle og nye ledd, sier Frank Spetland, leder for faggruppen FoU i Eyde-klyngen.

Rykker ut ved naboklage

Glencore har derfor folk i beredskap til å rykke ut om naboene klager på lukten.

- Krigen gjør at råstoff kommer fra alternative kilder som eksempelvis inneholder mer svovel, som da lukter mer i produksjonen, sier Spetland.

Vanskelig å måle lavt nivå

Å måle nivået på giftige stoffer i utslippet, er ikke alltid like enkelt når det er snakk om ekstremt lave nivåer.

- Det er utfordrende å møte kravene til hva utslipp skal inneholde og ikke bør inneholde. Av og til er det så lave nivåer at det er vanskelig å måle det, sier Handeland.

Les mer om kartlegging og måling av diffuse utslipp

Les mer om NORCE og diffuse utslipp

 

 

Les i FVN: Fiven hadde omsetning opp mot milliarden i fjor, og presenterer nå helt ny renseteknologi som skal redusere selskapets utslipp

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev