Slik kan Norge nå klimamålene i 2030

Regjeringens arbeid med en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå klimamål i 2030, aktualiserer behovet for å gi innspill allerede denne våren. Her har Prosess21 sine anbefalinger.  

Prosess21 har sammenfattet et dokument med beskrivelse av industrien, konkurransesituasjonen og forslag som skal bidra til at prosessindustrien kan redusere sine utslipp frem mot 2030 og videre mot 2050.

Les forslagene her

En av de største eksportnæringene

Prosessindustrien er en av Norges største eksportnæringer med ca. 100 mrd. kr. i eksportverdi. Her kan mye gjøres for å få til en grønn eksport. 

Eksportverdien tilsvarer rundt 10 % av Norges totale eksport av fysiske varer og er på samme nivå som fiskeeksporten, i følge en rapport fra Prosess21.

Betydelig mindre utslipp i Norge

Prosessindustrien i Norge står også for ca. 18 % av de nasjonale klimagassutslippene. Dette er likevel betydelig mindre karbonutslipp sammenlignet med tilsvarende industri i andre deler av verden.

I rapporten setter også Prosess21 søkelys på den norske prosessindustriens utslippsmiks sammenlignet med EU og behovet for å ivareta Norske særegenheter.

Les mer her

Dette er Prosess 21

Bakgrunn og begrunnelse for etablering av ekspertgruppen Prosess 21 er en nasjonal strategiprosess for prosessindustrien som ble etablert av Nærings - og Fiskeridepartementet i 2018. Hovedoppgaven for Prosess21 er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra den landbaserte prosessindustrien i 2050, og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden. Visjonen til Prosess21 er økt verdiskapning med nullutslipp i 2050. Dette er også visjon i Veikartet til Norsk Industri. Visjonen samsvarer og er i tråd med de mål og utfordringer som er gitt i Parisavtalen, IPCCs spesialrapport om 1,5 grader global oppvarming, EU-kommisjonens 2050 visjon - og Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Meld deg på vårt nyhetsbrev