Fagområde Vedlikehold

Fagområde vedlikehold arbeider for å dele «best-practice» i Eyde-klyngen. Samtidig jobber vi for at bedriftene skal utvikle sine metoder og rutiner for vedlikehold. Arbeidsutvalget har stort fokus på å involvere operatørene, skape nettverk og kompetanseoverføring.

Arbeidsutvalget organiserer fagsamlinger og kurs hvert semester, som er åpent for alle medlemmene i Eyde-klyngen. 

 

 

 

Kontakt

Koordinator
Nadia Handeland
nadia@eydecluster.com
+47 909 61 066
;