ARENDALSUKA: Hvorfor så få, og hvorfor mangler forskning om dem?

Tonje Jakobsen i Alcoa deltok i debatt med representanter fra industri, forskning og forvaltning om hvorfor så få jenter velger industrien. 

På MS Lofoten sto Fafo for debatten som handlet om hvordan en skal trekke flere kvinner til industrien.

Lite offentlig interesse

- Det er lite offentlig interesse for dette, men Hydro er interessert i utfordringen og hvordan vi kan rekruttere flere kvinner, sier Per Holdø, head of organizational development, Hydro aluminium

Han ser et lyspunkt, med en betydelig økning i kvinnelige lærlinger. 35% andel de tar inn er kvinner. 

En av de få som har valgt et yrke i industrien, er Tonje Jakobsen, som jobber som prosessoperatør ved Alcoa i Farsund. Hun ser at 50% av ferievikarene er jenter. Spørsmålet er hvordan få flere av dem til å bli værende. 

Se filmen om Tonje her

Kvinner velger blant flere yrker og jobbmuligheter enn før. Tidligere mannsdominerte områder som medisin og juss er i dag dominert av kvinner. Dette gjelder i langt mindre grad fagutdanninger og arbeid på ulike stillingsnivåer i (tung)industrien. Hvorfor er det slik? Og hvorfor omfatter i liten grad de siste tiårenes forskning på kjønn og likestilling disse kvinnene?  er spørsmål Fafo er interessert i å få svar på.

Forskningen forsvant

Tidlig på 1970-tallet var det å få kvinner inn i industrien et tema både i forskning og politikk, men så forsvant det nærmest. Hvorfor? spør Fafo, med har bakgrunn i et pågående forskningsprosjekt på Fafo om kjønnsbalanse i Norsk Hydro.

Konsekvensen av unges utdanningsvalg, viser seg i bransjen, hvor industrien blir mannsdominert. Realfag, ingeniørfag og tekniske fag er fortsatt preget av et flertall gutter.
Skremmes bort
Det viser seg også at mange skoleflinke frarådes å velge "guttelinjene", fordi det blir nevnt at jobbene de vil gå ut i er veldig mannsdominert. Noen steder opplever også kvinner at arbeidsutstyret er tilpasset menn. En litt røff arbeidskultur, med en sjargong som er på kanten, er også noe som skremmer mange jenter fra å velge seg denne retningen. 
Fredag arrangerer Eyde-klyngen "Industri - er det noe for meg?" under Arendalsuka Ung på Torvscenen. 
Medvirkende i panelet:
  • Per Holdø, head of organizational development, Hydro aluminium
  • Marianne Stray Aas, rådgiver, Kristiansand kommune
  • Tonje Jakobsen, prosessoperatør, aluminiumsverket Alcoa
  • Beret Bråten, forskningsleder, Fafo
  • Ragnhild Steen Jensen, forsker, Fafo
  • Hilde Gunn Slottemo, professor, Nord Universitet
Meld deg på vårt nyhetsbrev