FOTO: Even Rodahl, Den norske ambassaden i Washington DC
FOTO: Even Rodahl, Den norske ambassaden i Washington DC

Eyde innovation centre

Eyde Innovation Centre er en paraplybetegnelse for forskning, utviklings og innovasjons-prosjekter som Eyde-klyngen koordinerer på vegne av medlemmene med hensikt å øke verdiskapning i bedriftene.

Vi motiverer for igangsettelse og bruk av ny teknologi og smartere løsninger i prosessindustrien for å oppnå lavere ressurs- og energiforbruk. Vi sikrer gjennom dette å dele og øke teknologisk kompetanse blant medlemmene og i prosessindustrien generelt. Gjennom Eyde Innovation Centre søker vi også teknologisk samarbeid mot andre norske.

Kontakt

Lars Petter Maltby
lars.p.maltby@eydecluster.com
+ 47 915 60 009
;