TV-Aksjonen: Får med seg de ansatte på felles dugnad

Hennig-Olsen Is har lang tradisjon i å bidra tilbake til samfunnet, og motiverer de ansatte til å være med på en felles innsats for årets TV-Aksjon som går til Leger Uten Grenser. Eyde-klyngen er mangeårig partner i TV-Aksjonen og oppfordrer bedriftene til å bidra.

- Leger Uten Grenser er mitt eget engasjement gjennom mange år, og jeg synes organisasjonen gjør en fantastisk jobb. Bedriften har støttet organisasjonen siden 2019, og i år vil vi forsøke å mobilisere de ansatte til å bli bøssebærere. Vi håper vi kan bidra til at TV-aksjonen blir en historisk suksess, sier Paal Hennig-Olsen.

Han oppfordrer også alle bedriftene i Eyde-klyngen til å gjøre noe for å engasjere de ansatte i TV-Aksjonen.

Ligger i DNAet

Bedriftens samfunnsansvar ligger i DNAet siden hans katolske mor insisterte på at det var viktig å gi noe tilbake til samfunnet - og hun var også rettet internasjonalt i sin støtte. Men også internt i bedriften, er verdien å bidra, og å engasjere seg noe som gjennomsyrer kulturen. Hennig-Olsen Is er en mangfoldsbedrift med ansatte fra flere enn 25 ulike land, hvor de ulike historiene, etnisiteter, religioner og kulturer blir sett på som verdifulle ressurser. 

- Vi har fokus på inkludering og integrering, uavhengig av den ansattes historie. Vårt utgangspunkt sammenfaller godt med menneskesynet til organisasjonen Leger Uten Grenser: Et menneske er et menneske. De gir helsehjelp til dem som trenger det mest - uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor, sier bedriftens marketingsjef, Merete Willumsen Haugå.

Gått til Sydpolen

Det er ikke første gang bedriften har kampanjer som engasjerer de ansatte. De har hatt gå-aksjon med skritteller, hvor de har gått til sammen avstanden til Sydpolen da første kvinnen gjorde det, Astrid Furholt. De har også hatt en gå-aksjon hvor de gikk Norge på langs sammen med sin egen svaksynte kollega Jan Bang Henningsen. Samtidig genererte gå-aksjonen et beløp som tilsvarte at 1000 blinde fikk synet tilbake gjennom prosjektet iCare. Så å mobilisere de ansatte, er sjeldent et problem når det ligger så dypt i verdiene til bedriften.

- Å gjøre en fellesinnsats gir en helhet og har en sterkere effekt. De ansatte får noe å snakke om, det binder oss sammen, gir økt motivasjon i arbeidet, tillit og stolthet til firmaet, sier Hennig-Olsen.

Nå håper han på å engasjere andre bedrifter også.

 

Holder Næringslivsdugnaden

- Alle i ledergruppen vår skal gå som bøssebærere og delta på Næringslivsdugnaden, som holdes her i Innovasjonssenteret ved Hennig-Olsen Is 18.oktober. Toppledere fra alle bedrifter i Eyde-klyngen bør delta her. Vi skal også oppfordre de ansatte til å være bøssebærere, sier Hennig-Olsen.

I tillegg skal de bruke deres egne kanaler til å gi TV-aksjonen og organisasjonen oppmerksomhet. 

 

Opplevd dem i felt

- Vi har tre ansatte som også skal reise til Brüssel til Leger Uten Grensers hovedkontor. De skal dokumentere reisen sin, sine refleksjoner og opplevelser - noe som kan være av interesse redaksjonelt for medier og ikke minst skape internt engasjement, sier Willumsen Haugå.

Flere av de ansatte som ikke er etnisk norske har møtt Leger Uten Grenser i felt, i vanskelige situasjoner der de har sett og kjent på hvor viktig arbeidet deres er. Leger Uten Grenser er igjen når andre organisasjoner har reist. 

- Vi som ikke har vært i samme nødsituasjon og ikke nødvendigvis selv kjent på hvor avgjørende medisinsk hjelp er, kjenner likevel på medfølelse og lojalitet gjennom historiene til våre kolleger, sier Willumsen Haugå. 

Både hun og Paal Hennig-Olsen oppfordrer andre bedrifter til å bli fast sponsor av Leger Uten Grenser også etter TV-Aksjonen, slik at de ansatte blir kjent med det gode arbeidet de gjør over hele verden.

 

Slik kan du engasjere deg i TV-Aksjonen

Givermuligheter for bedrifter

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev