F.v: Prosjektleder Julie Runde Krogstad (seniorforsker ved NORCE), Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen/Prosess 21), Tonje Holand Salgado (Eyde-klyngen), Helene Falch Fladmark (daglig leder i Eyde-klyngen), Stine Skagestad (Eyde-klyngen), Stina Torjesen (forsker ved UiA) og Arne Isaksen (forsker ved UiA).
F.v: Prosjektleder Julie Runde Krogstad (seniorforsker ved NORCE), Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen/Prosess 21), Tonje Holand Salgado (Eyde-klyngen), Helene Falch Fladmark (daglig leder i Eyde-klyngen), Stine Skagestad (Eyde-klyngen), Stina Torjesen (forsker ved UiA) og Arne Isaksen (forsker ved UiA).

Skal forske på rammebetingelsene for batteriproduksjon

NORCE og UiA skal sammen undersøke de politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelsene for omstilling til en grønn vekstregion - hovedsakelig med fokus på batterinæringen.

Det treårige prosjektet, som starter 15.mai i år, skal lede frem til et politisk veikart og synteserapport. 

- Vi har et sosioteknisk perspektiv på omstilling, med fokus på teknologisk utvikling og samfunnsendring, sier seniorforsker ved NORCE, Julie Runde Krogstad, som leder prosjektet. 

Fornybar kraft som konkurransefortrinn

Universitetet i Agder og NORCE er forskningspartnere i prosjektet som vil undersøke fornybar kraft som konkurransefortrinn - og da spesielt batteriindustrien. Med seg som samarbeidspartnere har de Lister interkommunale politiske råd, Setesdal interkommunalt politiske råd, Agder fylkeskommune, Region Kristiansand, Østre Agder Regionråd, Morrow, Agder Energi og Business Region Kristiansand. Eyde-klyngen er med som støttespiller. 

Totalbudsjettet er på 5,6 millioner kroner.

Forskningsgruppen ønsker å nå frem til både lokale, regionale og nasjonale beslutningstakere, i tillegg til det regionale næringslivet. De ønsker også å oppnå et samarbeid med forskningsmiljøer innenfor energiplanlegging, statsvitenskap og samfunnsgeografi.

Rammebetingelser

Forskningsprosjektet er delt inn i tre hoveddeler.  En av delene vil fokusere på batterifabrikken, en annen på hvordan rammebetingelser knyttet til industripolitikk, kraftforsyning og kraftnett påvirker batterisatsingen, og den tredje delen konsentrerer seg om hvordan Agder fremstår som et regionalt energisystem i lys av energiomstilling og ny industri sammenlignet med Nordland og Västerbotten, som har organisert industrien på en annen måte enn Agder.

Her stiller forskerne spørsmål ved hvilke strategiske tiltak i den regionale energiplanleggingen som kan bidra til bærekraftig energiforsyning og grønn vekst.

– Vi skal blant annet undersøke hvordan lokale ressurser som energi, infrastruktur og ekspertise fungerer for å tiltrekke seg og utvikle nye former for energiintensiv industri, og da særlig batteriindustri, sier prosjektleder og seniorforsker Julie Runde Krogstad.

Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport med hovedfunnene som kan være til nytte for samarbeidspartnerne.

Meld deg på vårt nyhetsbrev