Næringsminsteren møtte 11 Eyde-bedrifter

Næringsminster Jan Christian Vestre (Ap) møtte hele 11 av Eyde-klyngens medlemsbedrifter under sitt besøk på Sørlandet 15. og 16.november for å finne ut hvordan næringslivet og staten kan spille mer på lag for å skape flere arbeidsplasser, øke eksporten og investeringene, samtidig som klimagassutslippene blir kuttet.  

- Det har stor betydning at vår nye næringsminister får en god forståelse av prosessindustrien og klyngenes rolle i bærekraftig vekst. Han er jo selv industrimann, så han forstår betydningen av grønn konkurransekraft. Gjennom dette besøket tror jeg han har fått en enda bedre forståelse for de genuine mulighetene som ligger i fremoverlent prosessindustri, som vi har her på Agder.  Vi var også opptatt av å få frem betydningen av samarbeid både for å sikre at vi sammen klarer transformasjonen til sirkulær industri ogfor å sikre batteriindustriens posisjon i det europeiske markedet, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen, etter besøket.

 

Nå de viktige målene sammen

Målet med Næringsminsterens besøk var for å bli klokere på hvordan dette kan gjøres i et samspill. Samtidig som grunnsteinen for Morrows bygging av batterifabrikk ble lagt, ble også grunnsteinen for et bedre samarbeid om å nå de fire viktige målene for en grønnere og mer konkurransedyktig landbasert industri lagt. 

Eyde-bedriftene som fikk møte ministeren, var Fiven, Elkem, Eramet, GE Healthcare, 3B Fibreglass, Glencore, ReSiTec, Nordic Door, REC Solar, Vianode, Morrow Batteries.

- ReSiTec jobber tett med industrien i Norge og Europa, spesielt innenfor resirkulering og gjenbruk av materialstrømmer. Det at statsråden bruker tid hos oss er en bekreftelse på at det vi driver med er et viktig element i det grønne skiftet og muligheter for skape nye arbeidsplasser og industri innenfor resirkulering, sier Knut Mørk, administrerende direktør i ReSiTec.

 

Overrasket over det ekte engasjementet

  - For Eramet sin del tror jeg dette er en av mange brikker som er med på å vise myndigheter og andre at vi ønsker å bidra til vekst i industrien og at vi tar bærekraftige løsninger og grønt skifte på alvor. Om vi rundt neste sving kommer i kontakt med NFD eller andre myndigheter, så håper vi at det sitter positive inntrykk igjen, sier Leif Hunsbedt, teknisk sjef i Eramet.

 Han var overrasket over det ekte engasjementet og nysgjerrigheten statsråden viste. Hunsbedt presenterte Eramets utvikling av slagg til betong.

 

Viktig med tett samarbeid

- Et tettere samarbeid mellom stat og næringsliv er viktig for å fremme løsninger som virkelig kommer industrien til gode – og at offentlige midler blir anvendt på mest mulig effektiv måte, mener Hunsbedt.

Knut Mørk er enig i at dette er viktig.

- Det å utvikle prosesser og anlegg for resirkulering er krevende oppgaver som ofte stopper fordi de blir ulønnsomme. Her er det derfor svært viktig at næringsliv og staten jobber tett sammen og ser på mekanismer som gjør det mulig og gjennomføre miljømessig viktige investeringer som på sikt også vil bli lønnsomme, sier Mørk, som  demonstrerte hvordan ReSiTec har gjort dette i praksis med gjenvinning av silisium kerf fra PV. 

Tilpasse programmene bedre

Hunsbedt ser gjerne at virkemiddelapparatet gjerne kobles enda tettere mot industrien for at programmene skal passe best mulig.

- Regelverk og håndbøker må raskere tilpasses det samfunnet krever. Det nytter lite med gode politiske tanker dersom regelverk, veiledere og håndbøker ikke oppdateres raskt nok. Staten må bidra med stabile overordnede rammebetingelser og være med å ta risiko. Næringslivet må også være med å ta risiko og ha tro på løsninger der gevinsten kan være av langsiktig karakter, mener han.

Den forrige regjering sin satsing i forhold til å starte og bygge katapultsentere er svært viktig i forhold til å støtte og hjelpe frem ny industri.  Norge har hatt og har delvis fortsatt, alt for dårlige støtteordninger for prosjekter som er i pilot og industrialiseringsfase. Det å få vist frem og fortalt ministeren om viktigheten av å fortsette å styrke denne satsingen, var også helt sentralt på møtet hos ReSiTec, sier Mørk, som er deleier av katapultsenteret Future Materials.

 

Må gjøre distriktene attraktive

- Og så må vi synliggjøre positive ting bedre. Dette være seg gode resultater, grønne løsninger og støtte fra staten som bringer næringslivet fremover. Dette vil igjen kunne bidra til mer positiv innstilling til industrien og levedyktige lokalsamfunn. For oss som opererer ute i distriktene er det viktig at det finnes lokalsamfunn der folk trives, og i særdeleshet at unge ønsker å bli værende eller flytte tilbake, poengterer Hunsbedt.  

 

Les også i FVN om saken

Les også i NRK

Agderposten:

https://www.agderposten.no/nyheter/la-ned-batteri-i-boks-der-morrow-skal-forske/

https://www.agderposten.no/nyheter/han-skal-lede-universitetets-batterisatsing/

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev