Eyde-klyngen blir det nasjonale batteri-sekretariatet

I forbindelse med at næringsministeren la ned grunnstein for Battery Innovation Centre, mandag på Morrow Batteries i Grimstad, orienterte Lars Petter Maltby at Eyde-klyngen får støtte til Industriløft Battery Norway. 

- Vi er svært fornøyde med å ha fått støtte til Industriløft Battery Norway på vegne av alle partnere. Vi har fått med oss de sentrale nøkkelbedriftene i batteriverdikjeden, viktige universiteter og FoU-institutter, sammen med katapultsentere og Norsk Industri. Støtten bidrar til et industrielt samarbeid mellom aktørene, og arbeidet fokuseres på kompetansebygging, test- og pilotering samt posisjonering av Norge i et Nordisk og Europeisk felleskap. Her er mye å gjøre, men mange å dele oppgavene på, sier Lars Petter Maltby, teknologileder i Eyde-klyngen, prosjektleder i Prosess21 og leder for Battery Norway.

 

Status som moden klynge

Eyde-klyngen får i denne forbindelse status som moden klynge. Innovasjon Norge har et klyngeprogram, «Norwegian Innovation Clusters», hvor de har satt i gang et program for modne klynger for å utnytte kompetansen og infrastrukturen klyngene har utviklet over tid. Målet er å gi dem mulighet til å gjennomføre større industrielle løft som bidrar til omstilling og utvikling av næringslivet. De klyngene som går inn i denne ordningen er Eyde-klyngen på Agder, NCE Media i Bergen, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech i Oslo

Les også i Agderposten om dette:

https://www.agderposten.no/naeringsliv/far-stotte-til-unikt-batteri-samarbeid/

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev