Tratec Solutions ble etablert på Nodeland denne uken. Trond Robstad (t.v.) skal lede selskapet. Bent-Ståle Johansen tok over som konsernsjef i Tratec fra 1. november.
Tratec Solutions ble etablert på Nodeland denne uken. Trond Robstad (t.v.) skal lede selskapet. Bent-Ståle Johansen tok over som konsernsjef i Tratec fra 1. november.

Tratec Agdermaskin og Tratec Aanestad slår seg sammen

I disse dager feirer Tratec etableringen av Tratec Solutions når de samler to av sine kompetansemiljøer i et nytt selskap. Det kan gi positive ringvirkninger for andre bedrifter i Eyde-klyngen.

Fusjonen trer formelt sett i kraft ved årsskiftet. I mellomtiden jobbes det med å skape nye arbeidsstrukturer.

Tydeliggjør fokus på komplette løsninger

Tratec Agdermaskin AS på Nodeland – som er det overtakende selskapet i fusjonen – har allerede skiftet navn til Tratec Solutions AS.

– Navneendringen er med på å tydeliggjøre konsernets fokus på komplette produktløsninger, sier nytiltrådt konsernsjef i Tratec AS, Bent-Ståle Johansen.

To avdelinger

Selskapet vil bli ledet av Trond Robstad, som i dag styrer Tratec Agdermaskin AS, og bestå av rundt 70 ansatte fordelt på to avdelinger – én på Nodeland og én på Forus i Stavanger. Samlet omsetning i 2020 ventes å ligge på rundt 190 millioner kroner.

– For Tratec Agdermaskin AS, vil fusjonen og navnebyttet utelukkende være positivt. Vi blir tilført ny kompetanse som vil styrke oss konkurransemessig og gjøre bedriften til en tryggere og faglig mer interessant arbeidsplass, sier Robstad.

 

Åpner et nytt marked for Eyde-klyngen

Det er ikke bare ensidig positivt for Tratec Agdermaskin, med denne fusjonen. Robstad tror dette kan åpne opp for et nytt marked utenfor industrien, for flere av medlemsbedriftene som kan operere innenfor både logistikkområdet og automasjon.

- Bedrifter som har kompetanse innenfor automasjon, robotisering og sensorteknologi kan være aktuelt på dette markedet, mener Robstad. 

Det nye markedet fusjonen drar med seg, er blant annet flyplasser og produksjonsarenaer for matvarer. 

Overtok konkursbo

Overtakelsen av konkursboet etter Roxel Energy i slutten av august, sikret Tratec AS ledende markedsposisjoner innen produksjon av anlegg for postsortering, bagasjehåndtering til flyplasser og bulkhåndtering til industrien.

Alt nøkkelpersonell på Forus er blitt værende i virksomheten.

Lange og stolte tradisjoner

Det er to selskaper med lange og stolte tradisjoner på hver sin kant som nå slår seg sammen. Roxel Energys historie strekker seg tilbake til 1942, da Arne Aanestad Mekaniske Verksted ble etablert.

Tratec Agdermaskin AS ble etablert i 1948, og har gått fra å levere enkle maskiner til å produsere store, komplekse systemer for transport, lagring og behandling av bulkmateriale. Selskapet driver også med vedlikehold og klassing av offshorerigger, i tillegg service og vedlikehold av maskiner og utstyr for industrien.

Utfyller hverandre

– De to miljøene vil utfylle hverandre og gjøre konsernet enda bedre rustet til å kunne levere større prosjekter innen bulkhåndtering til industrien og logistikkløsninger for post og bagasje. Dessuten vil konsernets automasjonsselskap, Tratec Norcon, kunne tilføre spesialistkompetanse og leveranse av styrings- og kontrollsystemer, sier Johansen.

Han poengterer at nåværende og nye kunder med etableringen av Tratec Solutions AS vil få tilgang til et samlet og meget erfarent fagmiljø som kan prosjektere, designe, levere og igangsette automatiserte bulkhåndtering- og logistikkløsninger.

 

Om Tratec-konsernet:

Omsatte i fjor for totalt 641,4 millioner kroner og fikk et samlet

driftsresultat på 41,8 millioner kroner. Består av følgende selskaper:

  • Tratec Solutions AS – som holder til på Nodeland med en avdeling på Forus i Stavanger. Leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustrien, logistikkløsninger for post og bagasje, samt tjenester og deler relatert til boreutstyr for riggselskaper over hele verden.
  • Tratec Halvorsen AS – som har hovedkvarter og verksted i Kvinesdal og produserer kjeler, trykkbeholdere og systemer for varmegjenvinning og vannbehandling. Teknologien brukes på land og offshore.
  • Tratec Norcon AS – som har base i Vennesla og driver med automasjon og de seneste årene har fått flere store kunder innen samferdsel.
  • Tratec Teknikken AS – som har kontorer i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Mandal, og tilbyr elektriker- og rørleggertjenester til industri-, offshore- og privatmarkedet.
  • Tratec AS Elektrisk AS – som er en elektroentreprenør som leverer prosjekter og tjenester privatmarkedet, kommuner og bedrifter i og rundt Kristiansand.
Meld deg på vårt nyhetsbrev