- Et kinderegg som kan bidra til nullutslipp fra industrien

Bergen Carbon Solutions gikk tirsdag av med seieren i Industrial Green Tech Award 2020, for sine løsninger som kan bidra til å redusere klimautfordringene på flere områder.

Juryens begrunnelse og beskrivelse av vinneren var:

«Vinneren av IGT Award 2020 er en bedrift som er svært innovativ med banebrytende løsninger for å bidra til å redusere klimautfordringene på flere områder. Bedriften har en gründermentalitet som er forbilledlig, kombinert med svært høy kompetanse som har resultert i et egenutviklet produkt som overpresterer på mange målbare parametere. Bedriften kan levere et produkt med konkurransedyktige priser på verdensmarkedet som produseres med 1/36-del av energien sammenlignet med konkurrentene. Produktet lages av CO2 og elektrisitet.  Det stilles i utgangspunktet få krav til CO2 kilden og prosessen tar karbon ut av næringskjeden og lagrer dette i varige produkter med egenskaper som igjen bidrar til ytterligere reduksjon av CO2-utslipp. Prosessen som hittil er bygget på å lage et kommersielt og verdifullt produkt har muligheter til å utvikles til å også bli en ren klima-forbedrende prosess. Bedriftens produkt er i ferd med å kommersialiseres i stor skala, og er rett og slett et kinderegg som i høyeste grad kan bidra til nullutslipp fra industrien og dermed til IGTs mål om å bli en klimapositiv industriregion innen 2040″

Dette er den aller første Industrial Green Tech Award, og er sponset av Sparebanken Sør og Industrial Green Tech.

Meld deg på vårt nyhetsbrev