Åpner nytt sikkerhetssenter

Glencore har åpnet et helt nytt sikkerhetssenter som skal tilby trening i å jobbe under vanskelige forhold.  

SafeWork-senteret skal være et sted du kan lære fysiske sikkerhetsprosedyrer. Som hvordan du skal sikre deg i høyden, jobbe i trange rom, beskytte deg når du bruker vinkelsliper og andre situasjoner hvor det kan oppstå personskader og ulykker om du ikke tar de riktige forholdsreglene. 

Trygghet for kontraktører

Et av hovedpoengene med sikkerhetssenteret er at spesielt kontraktører - folk som er leid inn til bedriftene for å utføre en jobb, bør få en sikkerhetsopplæring før de skal være i en bedrift hvor arbeidsforholdene kan være annerledes enn de er vant med. På senteret kan de få øve på dette under trygge forhold. På den måten kan risikoen for ulykker bli betraktelig lavere, og de som går på kontrakt kan få dokumentert opplæring i sikkerhet og førstehjelp. På lik linje med de ansatte i bedriften.

 

Øke kompetansen

SafeWork Sikkerhetssenter ligger mellom Glencore Nikkelverk og Hennig-Olsen is. Tom Michael Øksendal er leder for senteret. Han har snart 25 års erfaring fra Nikkelverket, både som skiftsjef og personellsikkerhetsleder, og er opptatt av å øke de ansattes kompetanse for å få bedre kunnskap, ferdigheter og holdninger som er sentralt i sikkerhetsarbeid ved en bedrift hvor det er sjanse for ulykker om man er uforsiktig.

– Bedriften er god på produksjon og har et godt sikkerhetsarbeid fra før. Nå har vi engasjert Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA til å bistå oss ytterligere i opplæringsarbeidet, forteller han til FVN.

Les hele saken i FVN

- Et løft for industrien

– Dette er et løft for industrien, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder for Eyde-klyngen, til FVN.

Hun håper senteret også kan benyttes av andre medlemmer av Eyde-klyngen.

- Glencore Nikkelverk er en foregangsbedrift i dette arbeidet.  Det nye SafeWork-senteret gir mulighet for en helt annen læring ved at den enkelte fysisk settes i potensielt farlige situasjoner og trenes i riktig adferd.  Det er stor forskjell på å lese om dette og et sted der den enkelte får  trening i realistiske situasjoner.  Målet et å utvikle senteret til å bli et regionalt sikkerhetssenter som også vil tilby trening til ansatte og leverandører ved andre av Eyde-klyngens bedrifter, sier Gunnar Kulia, forretningsutvikler i Eyde-klyngen.

Godt samarbeid

- Nikkelverket har i mange år hatt et godt samarbeid med bedriftene i Eyde-klyngen. Farene vi omgir oss med er i stor grad felles, og derfor mener vi at Eyde-bedriftene også kan ha utbytte av senteret. Vi er i en oppbyggingsfase, som innebærer prøving og utvikling. Innspill fra Eyde-bedriftene er verdifulle, og vi planlegger en invitasjon i løpet av 2020 for nettopp dette. Så, uten at det er diskutert i detaljer, håper vi å fortsatt kunne dele HMS mellom oss – kanskje nå også på SafeWork-senter, sier Øksendal.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev