Tel-Tek og SINTEF slår seg sammen

Sammenslåingen av forskningsinstituttene Tel-Tek og SINTEF skal styrke industrien og innovasjonstakten i Telemark. 

Tel-Tek er et teknisk-industrielt FoU-institutt basert i Porsgrunn med 29 ansatte, og ble medlem av Eyde-klyngen i 2017. SINTEF er et av Europas ledende uavhengige forskningsinstitutt med 2000 ansatte.

Grenlandsregionen og Herøya representerer et av Norges sterkeste industrityngdepunkt – særlig innenfor prosessindustrien. Tel-Tek er lokalisert sentralt i denne industriregionen og samarbeider i dag med flere av industriselskapene.

 En aktiv forskningspartner

- Gjennom denne fusjonen kommer SINTEF enda tettere på industrien i regionen, og vi får tilført verdifull spisskompetanse innen pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass. Vår ambisjon er å være en aktiv forskningspartner for industrien i Grenland, som bidrar til konkurransekraft, omstilling og teknologisk utvikling, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi i en pressemelding.  

Les mer her 

Meld deg på vårt nyhetsbrev