Lager en plan for kompetanseløft

Kompetanseløft er i vinden som aldri før. Ved Glencore Nikkelverk har de laget en egen strategi for kompetanseløftet.  

Under Eyde Kompetansedag som denne gangen ble holdt på GE Healthcare i Lindesnes, ble det et godt samspill på tvers av både kjernebedrifter, leverandørbedrifter, yrkestitler og alder da kompetanseløft sto på agendaen. Både GE Healthcare og Glencore Nikkelverk viste hvordan de jobber med fremtidens kompetanse. 

Glencore Nikkelverk jobber kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde vår kompetanse. Vi ser imidlertid behov for et mer strategisk og langsiktig perspektiv på kompetanse, der vi er i forkant med tanke på å forstå hvilken kompetanse som blir særlig viktig for å møte framtidige krav og muligheter, sier Agnete Rieber Mohn, HR-sjef i Glencore.

Vil være i forkant

Det krever tid og ressurser å bygge kompetanse hos 550 ansatte. Glencore vil være i forkant av når behovene oppstår, og ha fokus på det som blir viktig framover.

- Derfor har vi satt i gang et arbeid vi har kalt framtidens nøkkelkompetanse. Dette er en pågående prosess, som skal munne ut i en kompetansestrategi. Dette vil gjøre bedriften i bedre stand til å møte framtidens krav til kompetanse og understøtte den kontinuerlige utviklingen av våre produksjonsprosesser, blant annet gjennom bruk av ny teknologi, sier Rieber Mohn, som synes kompetansedagen ga verdifulle innspill til deres arbeid med dette.

Tett samarbeid

- For Norsk Industri er slike samlinger svært nyttige. Jobben vår er å kommunisere kompetansebehovet fra industrien til myndighetene, og videre få gjennomslag for våre ønsker. Samtidig er vi opptatt av å ha et tett samarbeid med regionale industrimiljø, slik som Eyde-klyngen, sier fagansvarlig i Norsk Industri, Kjetil Tvedt som var med på samlingen.

Norsk Industri vil bruke det som kom frem på denne dagen som innspill til deres veikart for kompetanse i industrien. 

Digitale innvandrere og innbyggere

Eyde-klyngen er opptatt av hva klyngen kan gjøre for å sikre seg kompetanse for fremtiden. Det ble derfor jobbet mye med målgrupper og hvordan vi skal tilnærme oss både unge og eldre med kompetansen de trenger. 

- Det finnes digitale innbyggere, altså de som er født inn i den digitale tiden, og så er det de digitale innvandrerne, som har måttet lære seg dette i voksen alder. Og det interessante ligger i dette krysningspunktet, og hvordan disse to gruppene kan bruke hverandres kunnskap og erfaring til et kompetanseløft, poengterer Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev