Gir støtte til prosjekter knyttet til sirkulærøkonomi

Innovasjon Norge støtter nå prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Lineært forbruk av ressurser skaper store utfordringer både i form av ressursmangel og avfall. Løsninger for disse utfordringene skaper forretningsmuligheter for næringslivet. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper i sin forretningsvirksomhet kan næringslivet skape ny konkurransekraft. Det er disse bedriftene Innovasjon Norge leter etter. 

I denne fasen er det snakk om forprosjekt forut for et mulig FoU-prosjekt. Hvert prosjekt kan oppnå maksimalt 500 000 kroner. Innovasjon Norges finansieringsandel er inntil 50%.  Egeninnsats fra bedriften kan tas inn i kostnadsgrunnlaget.

Les mer her

Meld deg på vårt nyhetsbrev