Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes
Her er studentene ved Eyde Leder i 2017 på samling ved GE Healthcare i Lindesnes

Få med deg disse gode programmene

Høsten 2018 starter to programmer som begge vil styrke deg som leder - Eyde Leder og NEW Mentor. Vi minner om søknadsfristen! 

Søknadsfrist for NEW Mentor er 12.juni

Last ned søknadsskjema

Søknadsfrist for Eyde Leder er 22.juni

Last ned søknadsskjema

 

Eyde Leder

Eyde Leder er et studieprogram i samarbeid med UiA og Eyde-klyngen. Studieprogrammet kan gi kandidatene 10 studiepoeng ved avlagt eksamen to ulike nivå (Masternivå og bachelornivå). Forskjellen på kursene er kravene som stilles til semesteroppgaven og pensumlitteraturen. Undervisningen vil i hovedsak foregå samlet. Studiet kan også gjennomføres med kursbevis. Kurset organiserer som fem samlinger á to dager med bedriftsbesøk og forelesninger.

Opptakskrav ORG958 Bærekraftig prosessindustri (Masternivå)

• Opptakskrav er treårig bachelorgrad eller tilsvarende pluss to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. (Søkere med fullført toårig kandidatutdanning og med lang yrkeserfaring vil kunne bli vurdert individuelt på bakgrunn av dokumentert kompetanse og yrkeserfaring.)

ORG957 Introduksjon til bærekraftig prosessindustri (Bachelornivå) • Generell studiekompetanse. (Det er mulig å gjennomføre en realkompetansevurdering på søkere som ikke har generell studiekompetanse, da følger UiA følge reglene som er satt av Samordna opptak).

Det vil være fem samlinger fra 20.-21. september, til avslutningen 14.-15. mars. 

Deltakeravgiften er 26 500,- + mva. Dette dekker studieavgift og pensumlitteratur.

NEW Mentor

NEW Mentor er et skreddersydd program for begge kjønn for å bidra til utvikling av ansatte i GCE Node og Eyde-klyngen. 

Det fjerde NEW Mentor programmet starter september 2018, og går frem til april 2020. Programmet tar opp inntil 15 protesjéer. 

Det rekrutteres 20-30 mentorer som vil utgjøre en gruppe for matching med de aktuelle protesjeene.

Det er fem samlinger for både mentorer og protesjeer, hvorav en av dem er med overnatting (fra lunsj til lunsj). Hvert mentor/protesjépar får individuell oppfølging av ledercoah Håkon Øgaard.

Varighet er 18 måneder, og koster 22.500 kroner, hvor alt av tilrettelegging, veiledning og faglige samlinger er inkludert. Eventuelle opphold/reisekostnader må dekkes av den enkelte bedrift.

Les mer her

Meld deg på vårt nyhetsbrev