Vil bruke mer miljøteknologi i gjenvinningsbransjen

Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre, holder en innledning på seminaret Miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen som arrangeres av Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge.

 

Eydeklyngen har jobbet målbevisst med utnyttelse av ressurser. Dette eksemplifiseres ikke minst gjennom det BIA støttede prosjektet «Waste to Value».

Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i gjenvinningsbransjen for å nå miljømål, herunder egne EU-mål for materialgjenvinning. På seminaret vil du får høre om hva ulike offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi. Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og av bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

 

Seminaret er gratis. Meld deg på her 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev