- Kunnskapen må komme nedenfra

Under debatten på PROSIN-konferansen ble kompetansen innad i bedriftene løftet frem som en viktig faktor for at norsk prosessindustri skal klare å kutte klimagassutslippene til null innen 2050.

I tillegg til kompetanseheving og gode statlige støtteordninger som sprer risikoen ved en satsning mot en grønnere produksjon, etterlyste også flere av paneldeltakerne en bedre forutsigbarhet for bedriftene for å lykkes både som en konkurransedyktig og bærekraftig bedrift.

Optimistisk til forskningen

-       Forskningsrådet ser en dobling i antall søkere fra i fjor. Vi er optimister for vi ser hva som er i ferd med å vokse frem, sier Jon Vigrestad i Norges Forskningsråd som innspill i debatten om hvordan bedriftene kan lykkes.

Han trekker spesielt frem Eyde-klyngen som et godt eksempel på hva som er mulig for å jobbe sammen om det samme målet.

-       Idéoverføring mellom forskning og industri må til for å lykkes. Vi erfarer mye gjennom dialog med næringslivet, presiserer Vigrestad.

 

Industrien i førersetet

Tine Sundtoft, som var med å utforme Paris-avtalen som klima - og miljøminister, støtter Vigrestad i det at en nær kobling mellom forskning og industri er viktig. Og at utviklingen må komme nedenfra.

-       Skal vi få til omstilling må industrien selv sitte i førersetet, poengterer Sundtoft.

 I paneldebatten deltok  Jon Vigrestad (Norges Forskningsråd), Nils Kristian Nakstad (Enova), Silje Aspholm Hole (Innovasjon Norge), Espen Susegg (Siva) og Tine Sundtoft (Vest-Agder Fylkeskommune)

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev