En prøve er ikke bare en prøve

Tar du ut prøve på feil måte, kan det gi helt feil resultat i analysen av produktkvaliteten. Det fikk de 25 kursdeltakerne fra fem Eyde-bedrifter på prøvetakingskurset i labforum nylig erfare. 

- Det ble en fin repetisjon, med kurset i variografi. Det er viktig å passe på at du får riktig sampling, sier Elke Thisted, senior prosessingeniør i Glencore Nikkelverk i Kristiansand om to-dagerskurset holdt av Professor Kim Esbensen (http://kheconsult.com/.

Selv med en PhD i materialteknologi og elektrokjemi merker Elke Thisted at det er bra å få en påminner om hvor viktig selve prøvetakingsprosessen er. På kurset for Eyde-bedriftene 25. – 26. august på Scandic Hotel Bystranda i Kristiansand, ble det vist prøvetakingsmetoder (TOS – Theory of Sampling) både i flytende og faste materialer, pulver og materialer i høy temperatur.

Teori og praksis

Teori og praksis ved prøvetaking av heterogene materialer og prosesser (TOS), var fokus for kurset.  Den vanlige karakteristika ved all naturlig hendelse, fra teknologiske og industrielle materialer (stein, metallblandinger, miljøprøver, masser, mineraler, malm, konsentrater...) er deres heterogenitet, som har en mye mer kompleks spaltningsspredning enn det prøven inneholder ved bruk av en klassisk statistisk metode. 

Komplett beskrivelse

TOS sørger for en komplett beskrivelse av heterogenitet og alle feilslag involvert i prøvetakingen av de heterogene materialene og prosessene, i tillegg til all nødvendig verktøy for evaluering, eliminering og/eller minimering. Kurset gav på denne måten en overblikk over hovedprinsippene ved TOS - nok til å forstå all kritisk prøvetakingsfeil. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev