Flere vil inn i varmen

Klyngen NCE Eyde vokser seg stadig større. Flere bedrifter ser at det lønner seg å arbeide sammen for å stå sterkere på det internasjonale markedet.

Klyngeorganisasjonen for prosessindustrien, som startet opp i 2007, har nå både kjernemedlemmer, leverandører og kunnskaps - og innovasjonsmiljøer som medlemmer.

Fra å holde forretningshemmelighetene tett til brystet, har trenden med å dele blitt mye sterkere de seneste årene. Derfor vokser Eyde stadig som klyngeorganisasjon, og daglig leder av NCE Eyde, Helene Fladmark, synes det er gledelig at mange av bedriftene er med i flere av de ulike kompetanseforaene og prosjektene Eyde organiserer.

- Alle trenger ikke å være med på alt, men det er viktig å delta og dele av sine kunnskaper for at alle skal bli sterkere, presiserer Fladmark.

Programmet Brilliant Industry, som skal sikre økt produktivitet og ressurseffektivitet, er en av NCE Eydes viktige satsningene  for å sikre grønn og konkurransedyktig prosessindustri. 

 

Like utfordringer

- Vi ser at veldig mange av Eyde-bedriftene har de samme utfordringene, som for eksempel energieffektivisering. Vi vil være med på å videreutvikle dette med den kompetansen vi har i selskapet, sier Øystein Netland, sjef for sikkerhet og automatisering i Origo Solutions, Kristiansand.

 

De er Eydes nyeste medlem. Nå ser de frem til et tettere samarbeid med flere av medlemsbedriftene. I tillegg ser de at flere av Eydes fagfora er interessante  for dem.

Origo har allerede gjennom flere år samarbeidet med noen av Eydes medlemmer. Ved å bli medlem av klyngen, ser Netland for seg en nyttig og interessant utvikling for å møte fremtidens krav til både effektiv produksjon og en mer bærekraftig energibruk.

 

- Viktig bidrag

- Vårt fokus på kompetanse - og teknologiutvikling, samt vår erfaring innen industrielle styresystemer, vil kunne gjøre Origo Solutions til en viktig bidragsyter til Eyde-nettverket, sier Netland.

I forskning - og utviklingsforumet til Eyde, FoU, kan ulike fagpersoner fra flere bedrifter sammen utvikle nye og bedre løsninger for å styrke norsk prosessindustri på den internasjonale arena. Les mer

Origo Solutions har et samarbeid med Universitetet i Agder, hvor de stiller med undervisningspersonell i faget MAS221 Industriell IT og Robotikk. Temaet de underviser i er tekniske sikkerhetsaspekter innen dette fagområdet.

 

- Må fornye seg

- Uansett hvordan tidene er, må de fornye seg litt hvert år for å være med i markedet, sier Netland, som ser på prosessindustrien som en viktig samarbeidspartner, spesielt med tanke på mer effektive produksjonsløsninger.

Automatisering er stadig mer aktuelt. Her er (f.v) Øyvind Myrberg og Kjetil Asdal i ferd med å teste en av løsningene i testrommet.

 

 Trådløs teknologi, og dataløsninger for automatisering, er det Origo hovedsakelig leverer. Origo, som har kontor både i Arendal, Kristiansand og Stavanger, leverer løsninger både til olje - og gassnæringen og prosessindustrien, spesielt aluminiumsindustrien.

- Vi er opptatt av å få ny teknologi inn i bedriftene. Og Eyde har flere aktuelle fora for dette, mener Netland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev