Kompetansegruppe for Prosjektledelse

Eyde Prosjektledelse har som mål å heve forståelsen, bevisstheten og kompetansen innenfor faget prosjektledelse. Prosjektarbeid er aktuelt for alle typer virksomheter og fagområder.  Vi vil sette i gang et kontinuerlig forbedringsarbeid i evnen til å gjennomføre prosjekter på en best mulig måte.

Gruppen skal gjennom teoretisk og praktisk læring bygge kompetanse og gjennomføringsevne, enten internt i egen organisasjon, på tvers medlemsbedriftene

Det er utgangspunkt, gjennomføring og sluttprodukt som står i fokus, og ikke den tekniske delen av prosjektet.

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Audun Olimstad (WSP Norge)
Medlemmer
  • Oddbjørn Nilssen (Elkem)
  • Arild Hornnes (Glencore Nikkelverk AS)
  • Harry Salvesen (Alcoa)
  • Geir Kalvik (GE Healthcare)
;