Kompetansegruppe for Helse og Sikkerhet

Helse- og Sikkerhetsgruppen i Eyde-klyngen har som målsetting at alle ansatte har riktig fokus; En trygg arbeidsplass. Gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde ønsker vi å lære god H&S-praksis av hverandre. Arbeidsmetodikk inkluderer å lære av hverandre gjennom erfaringsutvekslinger mellom bedriftene i Eyde, bedriftsbesøk og studieturer. Det inkluderer også å opprette felles prosjekter (f.eks. på prosedyrer).

Gruppen ledes av HMS-ansvarlige ved bedriften, men verneombud har også en aktiv rolle.

Kontakt

Koordinator
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
Leder
Harald Eik (Glencore Nikkelverk)
Medlemmer
  • Gunnar Fossland (Alcoa)
  • Jakob Holberg (Tratec Agdermaskin)
  • Irene Solås (Fiven AS)
;