Finland inviterte til batteritreff

Finland var vert for det første regionale nordiske batterisamarbeidet forrige uke. Hvordan vi kan skaffe oss den riktige batterikompetansen - og samtidig beholde den, er den store utfordringen i batterisatsingen. 

- Det var stor enighet om at vi må markedsføre Norden som ett. Og at vi må fortsette et tettere samarbeid som fører til handling videre, sier Kristine Fuller-Gee, fra Eyde-klyngen, som deltok på treffet i Finland sammen med Pål Runde fra Battery Norway.

Dele innsikt og utfordringer

Poenget med besøket i Finland, var å finne potensielle nye partnere og kunder på tvers av de nordiske landegrensene, og å lære og dele innsikt, utfordringer og løsninger mellom regionene som er aktive i elektrifisering og batterier. Besøk på to bedrifter - gigafabrikken Valmet Automotive som setter sammen batteripakker til kjøretøy, og  Sandvik fabrikk som lager elektriske nyttekjøretøy for underjordisk gruvedrift, viste hvor Finland var i sin batterisatsing.

Produksjon og kompetanse

- Det handlet om to ting - batteriproduksjon og kompetanse. Vi fortalte om BattKOMP-prosjektet og hva vi har gjort i Norge. Det er lettere å ha en dialog rundt samarbeid etter at vi har møttes fysisk, sier Pål Runde, leder av Battery Norway, som mener det er bedre å fremme Norden som en felles batteriregion i konkurranse med andre deler av verden, enn å stå alene.

Et viktig aspekt, som Runde og Fuller-Gee merket seg, er den nasjonale satsingen Finland gjør for å trekke til seg kompetente folk. I Agder har vi den regionale Welcome hub Agder (som også var med på Finlandsbesøket), som skal gjøre Agder til en mer attraktiv region for internasjonale tilflyttere. I Finland er ikke dette kun en regional oppgave, men en oppgave som ligger på et nasjonalt nivå, med International House Helsinki

Arrangerer treff i Arendal 

Innovasjon Norge, Business Sweden og Business Finland arrangerte møtet i Finland, som en fysisk utvidelse av den allerede etablerte plattformen Nordic Battery Thursdays, som også var en del av programmet. Neste treff blir i oktober arrangert av Arendal kommune i samarbeid med Eyde-klyngen og Battery Norway.

Meld deg på vårt nyhetsbrev