FoU-samling: - Bra å få samlet de fremtidsrettede

Det var høyt engasjement og fremtidstanker under årets første FoU-samling ved Bølgen Bærekraftsenter i Kristiansand, når tema var prosjekter som ikke får nok oppmerksomhet. Neste samling blir i februar. 

Meld deg på neste FoU-samling her

- Målet er å få prosjekter opp av skuffen, sier leder for FoU i Eyde-klyngen, Frank Spetland

Han er storfornøyd med både oppmøtet og engasjementet under forrige samling, og gleder seg til oppfølgeren 28.februar.

Mulighet til å løfte frem sine prosjekter

- Bedriftene vet ofte om hva kunnskapsinstitusjonene kan tilby, men på dette FoU-forumet fikk kunnskapsinstitusjonene anledning til å selge seg inn, og aller helst komme med nyheter eller prosjekter de ønsker bedriftene inn i. Det var det noen gode eksempler på, deriblant prosjektet INTERRUPT fra NORCE som de ønsker bedriftspartnere inn i.  Det bedriftene på sin side ikke alltid vet så mye om, er hva de andre bedriftene holder på med, spesielt om de har et prosjekt som ligger i skuffen. Her fikk alle en anledning til å løfte det og søke samarbeidspartnere, sier Spetland.

Uformelt

Tonen er uformell og engasjerende ved FoU-samlingene. Å dele erfaringer og kompetanse med hverandre er en av kjerneverdiene til dette forumet.

- Det er bra å få samlet de fremtidsrettede og å se så mange i samlingen som tenker fremover. Det er motiverende, sier Christophe Pinck, som jobber med internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen. 

Av internasjonalt bidrag, var Finlands største forskningsinstitusjon og Alto universitet til stede for å dele sine erfaringer.

Fra spire til prosjekt

- Det var høyt engasjement, og mange ser frem til neste runde, sier Nadia Handeland, fagansvarlig i Eyde-klyngen.

- Det var mange og gode samtaler. Målet er at samværet og samtalene kan produsere spiren til et prosjekt. På neste FoU forum 28. februar, er tanken at virkemiddelapparatet kommer for å informere rundt hvilke muligheter det finnes for støtte til denne spiren som da forhåpentligvis blir til et prosjekt. De kommer selvsagt til å dekke mye annet også, og spesielt viktig blir jo muligheten til å diskutere med både andre bedrifter, kunnskapsinstitusjonene - og virkemiddelapparatet rundt samme bord, sier Spetland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
FoU