Ny i sekretariatet: Nadia skal jobbe med fag-gruppene

Nadia Handeland håper på mange spennende faglige samarbeid på tvers i klyngen i 2023. I dag startet hun i ny jobb som fagansvarlig i Eyde-klyngen.

Helt siden hun flyttet fra Russland i 1998 for å gå på folkehøyskole med internasjonal linje i Birkeland - 7 år etter Sovjetunionen og kommunismens fall, har hun sett hvor viktig demokratiske prosesser er for utviklingen og innovasjonen. Mennesker som møtes på tvers, med ulike perspektiver, kan sammen skape noe bedre. Det er det hun gleder seg til å ta fatt på som fagansvarlig i Eyde-klyngen, hvor de ulike arbeidsgruppene kan møtes på tvers og finne gode løsninger på utfordringer sammen. 

Promotere regionen

En av grunnene til at hun valgte Eyde-klyngen som sin nye arbeidsplass, er at hun kan være med på å promotere regionen utad som del av Eyde-klyngen.

- Jeg kjenner til de fleste bedriftene fra før. Og jeg har alltid interessert meg for industri. Jeg er ingeniør, og prosesser innenfor industri er interessant, sier Nadia, som selv har utdanning som ingeniør innen teknologiske prosesser innen fiskeindustri og matvareteknologi fra Murmansk, en master i energiledelse, og har jobbet med innovasjonssøknader for bedrifter i et konsulentselskap før hun begynte i Eyde-klyngen.

Ser mye innovasjon

- Jeg ser mye innovasjon her. Jeg ser også at veien til støttemidler har blitt mer restriktiv. Det har blitt vanskeligere å få innovasjonsstøtte i markeder som er mettet. Men det er fortsatt mye som gjenstår, som innen digitalisering. Men på et høyt nivå. Her finnes det europeiske støttemidler til forskningsprosjekter, sier hun. 

Allerede 11.januar skal hun bli med på Arbeidsutvalgenes workshop i Kristiansand

Ønsker innspill

- Jeg håper på å få observere, delta og få noen ideer om hvordan en kan gjøre ting annerledes. Jeg ønsker å få innspill og ideer fra de som er på samlingen. Sammen kan vi komme med nye ideer. Eller at det dukker opp et behov for noe de vil lære mer om. De fleste gruppene har mye å bidra med, spesielt sammen. Erfaringsutveksling er bra, sier Nadia, som ikke har sett tilsvarende modell med slike arbeidsgrupper andre steder i industrien. 

- Utveksling av arbeidsmetoder og erfaringer kan føre til utvikling av nye produkter, poengterer hun. 

Meld deg på AU-samling/workshop 11.januar

Meld deg på vårt nyhetsbrev