Foto: Bærekraftsfestivalen
Foto: Bærekraftsfestivalen

- De høye strømprisene gjør det enda mer aktuelt med sidestrømskartlegging

Om bedrifter med spillvarme eller ubenyttede sidestrømmer går i dialog med mulige partnere i regionen, kan det både gi liv til ny næring og spare bedriften for energi. Snart vil materialsidestrømmene være tilgjengelig i en database. 

 

Kartlegging av sidestrømmer er rapportert inn via webgrensesnitt og lagret i en database. Bruk av digitale løsninger og dataplattform for innsamling og visualisere av data gjør informasjon om sidestrømmene mer tilgjengelig og man kan se trender over tid. Det gir også mulighet for å sammenligne og benytte dataen sammen med andre datakilder og på den måte se flere muligheter for utnyttelse, forklarer digital leder i Eyde-klyngen, Tonje Holand Salgado.

Materialsidestrømmer

Stine Skagestad som leder prosjektet som kartlegger materialsidestrømmer blant Eyde-klyngens bedrifter, ser at interessen for å kartlegge energivarmen er spesielt interessant nå som strømprisene er så høye. 

- Mye energivarme går til spille. Nå er det mye mer interesse blant bedriftene i å investere i dette, sier Stine Skagestad som har fått inn data fra nesten alle kjernebedriftene i Eyde-klyngen. Disse dataene skal inn i en database, som kan brukes av andre bedrifter - også utenfor klyngen. Dataene er gullet som gir oversikt over tilgjengelige sidestrømmer, både av materialer og energi, som kan brukes til å etablere ny industri eller spare energi.

Les kartleggingen av sidestrømmene her 

Hør podcasten til Avfall Norge hvor Gunnar Kulia og Jorunn Voje forteller om sidestrømskartleggingen 

Flere gode eksempler

Eramet er ofte trukket frem som et godt eksempel på utnyttelse av spillvarme, som gir varme til fiskeoppdrettet ved siden av og produserer 85 GWh strøm av ovnsgassen, som blir levert som fjernvarme til nabobedriftene. I tillegg til Greenstone, som er et produkt som er produsert av sidestrømmer som ikke går inn i det opprinnelige produktet til Eramet. 

ReSiTecs utnyttelse av slammet til Elkem, er også en vellykket case, hvor avfall blir til verdi

Også kartlagt energi og trevirke

I tillegg til den store kartleggingen av materialsidestrømmer i Eyde-klyngen, er også webskjema og databasen for kartlegging av sidestrømmer gjenbrukt på energi og trevirke.

- Databasen gir på den måten en oversikt over flere av sidestrømmene fra industrien. Fremover ønsker Eyde-klyngen å se på hvordan vi kan videreutvikle databasen og utnytte den informasjonen som allerede er samlet inn til reduksjon og utnyttelse av sidestrømmer, informerer Holand Salgado.

 

Digitalisering er essensielt for overgangen til sirkulærøkonomi, det gir innsikt og verktøy for å finne nye løsninger for reduksjon av utslipp og materialer, resirkulering og gjenbruk av energi og materialer, i tillegg til utvikling av nye produkter og tjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev