Foto: Bærekraftsfestivalen
Foto: Bærekraftsfestivalen

Skal lede EU-satsing på hub for sirkulærøkonomi

Den nyutnevnte lederen av arbeidsgruppen «Hubs for Circularity», Christophe Pinck i Eyde-klyngen, håper å bringe industrielle og offentlige aktører fra forskjellige europeiske land nærmere hverandre gjennom å fokusere på sirkulærøkonomiske muligheter.  

- Det er et viktig satsningsområde for EU som del av det Europeiske Grønne Giv (European Green Deal). Det er i det grønne skiftet utviklingen til industrien ligger, og også der kravene ligger. Agderregionen har muligheten til å ta en sterk rolle i å drive frem det sirkulære skiftet i hele Europa, sier Christophe Pinck, fra hjemmekontoret på Sandøya utenfor Tvedestrand. 

Han leder internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen, er både fransk og tysk og er boende på Sandøya.

Brenner for nytenkning

- Jeg brenner for nytenkning og samarbeid for å få til det grønne skiftet. EUs sirkulære hubs som en regional omstillingsmotor, er et nytt og viktig strategisk satsningsområde for EU nå. Målet er å skape slike hubs i hele Europa, sier han.

Pinck har jobbet lenge med sirkulærøkonomi og internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen, og nå også gjennom sin posisjon i programkomiteen til SPIRE, som er et offentlig/privat samarbeid og det rådgivende organet for EU-kommisjonen vedrørende Europeisk industri

- Der har vi en direkte dialog med EU-kommisjonen der vi har mulighet til å diskutere veien fremover og utfordre hverandre, sier han.

 

Enklere å samhandle

Ønsket er at vi enkelt kan samhandle og samarbeide på tvers av sektorer og lære av hverandre på tvers av landegrensene. At vi kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap for å bygge gode modeller for en bedre forvaltning av ressursene i en fremtidsrettet industri. I følge Pinck er Agder-regionen godt forberedt det sirkulærøkonomiske skifte, med god dialog på tvers av sektorer og høyt tillitsnivå i samtalene. En rekke prosjekter er allerede i gang og flere er under utvikling. Morrow med batterifabrikken er i dialog med Arendal kommune om å skape en mest mulig effektiv industripark gjennom mulige etableringer i samme område som skal benytte seg av sidestrømmer for å skape verdier og arbeidsplasser

Dette er tidskrevende og utfordrende prosesser. Som resten av verden, så er vi ikke i mål, men vi har kommet et godt stykke på vei, presiserer han.

 
Prosjekter for spillvarme og avfall-sidestrømmer

I Eyde-klyngen har han tatt del i prosjekter med å kartlegge spillvarme og diverse andre avfall- og sidestrømmer fra næringslivet. Disse ligger inn i en database som skal være grunnlag for andre aktører som, med litt fødselshjelp av Eyde og deres partnere, kanskje kan dra nytte av disse til nyetableringer.

Mer om sidestrømskartleggingen

Mer om kartlegging av spillvarme

Mer om INCUBIS

EU Circular Hub

Meld deg på vårt nyhetsbrev