Sidestrømskartlegging

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi kartlagt materialsidestrømmer fra 54 prosessindustri- og mineralbedrifter. Dette er i samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter for å finne nye bruksområder for disse materialsidestrømmene. 

;