Ser etter nye muligheter for materialsidestrømmene

På oppdrag fra regjeringen, har Eyde-klyngen laget en database som skal gi oversikt over materialsidestrømmene fra 54 bedrifter, i samarbeid med Industrial Green Tech, Act, Avfall Norge, NCCE og Norsk Industri. Nå er målet å finne nye utnyttelsesmuligheter for disse - spesielt for redusere mengden farlig uorganisk materiale fra prosessindustrien.

Regjeringen gav Eyde-klyngen i oppdrag å kartlegge sidestrømmer i norsk prosessindustri. Dette er nå gjort i fase 1. Nå går prosjektet over i andre fase, som skal finne nye anvendelsesformer og forretningsmuligheter i materialsidestrømmene.

- I samarbeid med andre klynger har vi gjort en jobb hvor vi i detalj fant materialstrømmer som har potensiale for bedre utnyttelse enn i dag, sier Gunnar Kulia, Eyde-klyngen.

250 sidestrømmer

Arbeidet er basert på en kartlegging Elkem Teknologi v/ Jorunn Voje gjorde i 2013. Dette gav prosjektet en god base og metodikk for videre kartlegging. I løpet av høsten 2020 har de kartlagt i detalj, og fått informasjon fra mer enn 90 prosent av bedriftene som ble invitert med. 250 sidestrømmer er kartlagt. 10 millioner tonn per år.

Database og anvendelsesområder

En database er opprettet for disse sidestrømmene, hvor alle detaljer er lagt inn. Her er sidestrømmene kategorisert ut i fra om de er organiske eller uorganiske, farlig eller ufarlig avfall. På den måten blir det enklere å se på mulige anvendelsesområder. Noe kan brukes som råmateriale, annet som fyllmasse.

Eramet, med Green Stone, er et godt eksempel på hvordan sidestrømmer kan ha potensial for brukes til noe nytt. Les mer her

Eksperter kategoriserer

- Litt av oppgaven vår er å vise mulighetsbildet som bedriftene ikke har sett før, sier Kulia.

Prosjektgruppen gjør først en grovsortering i databasen. Deretter skal nasjonale og internasjonale eksperter ta det videre i en mer detaljert sortering og kategorisering. Dette er ingen quick fix, og det er kompetanseutveksling på tvers av bransjer og fag. Men på den andre siden venter lavere CO2-utslipp og en bedre utnyttelse og gjenbruk av råmaterialer i fremtiden, som et ledd i den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi.

- Vi håper vi kan koble sammen 2-4 bedrifter som kan utnytte hverandres sidestrømmer, sier Magne Dåstøl, som er i arbeidsgruppen for prosjektet.

På sikt er også målet å koble på internasjonal industri. Norsk deltagelse i diverse EU-prosjekter i Horizon 2020 gir prosjektet en inngang til det arbeidet som gjøres av EU.

- Må brukes videre

Fase 1, med kartleggingen av sidestrømmene, ble levert regjeringen før jul.

- Vi er opptatt av at dette ikke går i arkivet, men kan brukes videre, sier Kulia.

- Det må være en levende database, sier Jorunn Voje, Elkem, som også påpeker at dette er en unik kartlegging som ikke skal ha vært gjort tidligere.

De mener at det som er kartlagt til nå ved de 54 bedriftene, danner et veldig godt grunnlag for videre arbeid.

- Det er lagt til rette for å involvere flere bedrifter, og hva som kan komme videre ut av de faktaene vi nå har, er spennende, sier Stine Skagestad, leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen.

 

11.februar arrangeres det et webinar for Eyde-klyngens medlemmer hvor du kan få mer innsikt i dette. Les mer her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev