Årsmøtet 2022: Viktig å tilpasse oss en ny verden

Russlands krigføring mot Ukraina, Kinas nøytralitet, gasskrise og høye energipriser påvirker også prosessindustrien. Eyde-klyngens hovedtema under årsmøtet denne uken, "Hvordan skal vi bli best i verden sammen" skaper engasjement i bedriftene. 

Innleggene til Stina Torjusen (UiA), Are Tomasgaard (LO), Nils Gjelsten (Glencore Nikkelverk), David Verdú (REC Solar), Thore Sørensen (Resitec) og Lill Hege Hals (Aludyne) bar alle preg av dagens situasjon - både krigen, materialtilgang og energibehovet. 

- Om Kina støtter Russland, får det konsekvenser for dagens situasjon, påpeker Stina Torjusen, førsteamanuensis ved UiA.

Ser for seg 10 kostbare energi-år

- Å satse på russisk gass har kanskje ikke vært det mest strategiske, sier Nils Gjelsten, daglig leder i Glencore Nikkelverk.

Han ser for seg et ti-år med høye energipriser, før det går over i en bedre tid med mer fornybar energi.

- Vi er i ferd med å bli en grønnvasket industri, sier Lill Hege Hals, fabrikksjef ved Aludyne.

Hun er optimistisk for fremtiden - og bidrar sterkt til det grønne skiftet ved å resirkulere aluminium til internt bruk i Aludyne - noe bedriften fikk årets Eyde-pris for, sammen med Lister CNC.

- Vi må tilpasse oss en hverdag som er ny. Vi må finne ut hvordan vi kan være grundig og rask. Vi må ha rett kultur til å håndtere fremtiden, sier Grethe Hindersland, nasjonal sjef for Alcoa.

 

Imponert over alt klyngen får til

Maria Mykland fra Fiven er på årsmøtet til Eyde-klyngen for første gang, og er imponert over alt klyngen har fått til. Hun var med på både workshopen for kompetansegruppene tidlig på dagen og  selve årsmøtet med mange gode innlegg og diskusjoner på ettermiddagen,

- Jeg har fått mer forståelse for hva Eyde-klyngen har og hva de har gjort og kan gjøre. De har en god link inn til regjeringen, og jeg ble glad da jeg hørte at Prosess21 er innlemmet i Hurdalsplattformen, sier Mykland, som for tiden holder på med en doktorgrad i industri og materialer. 

- Ingen tenkte EU-prosjekter var mulig for 10 år siden

Thore Sørensen, senior prosessingeniør i ReSitec, har vært med på årsmøtet til klyngen i flere år, og ser hvordan den har utviklet seg de siste 5-6 årene. Spesielt med tanke på EU-prosjekter.

- I begynnelsen var EU-prosjekter store og vanskelige ting. Nå er det hverdags. Vi er dypt involvert i tre EU-prosjekter nå, og det var det ingen som tenkte var mulig for 10 år siden. I tillegg hjelper det også at Helene (Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen) har et veldig sterkt mandat og er politisk anerkjent, sier Sørensen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev