136 millioner innovasjonskroner til bedrifter i Eyde-klyngen

Av 1,25 milliarder innovasjonskroner, har 136 millioner av dem gått til flere av Eyde-klyngens medlemsbedrifter. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at forskning og innovasjon er stadig viktigere når vi skal omstille oss. 

Se hvilke prosjekter som har fått støtte her

Elkem er en av dem som har fått mest, med til sammen fått 50 millioner forskningskroner fordelt over seks prosjekter.

- Dette er midt i blinken når det gjelder vårt arbeid med å løse fremtidens utfordringer innen miljø, fornybar energi og sirkulærøkonomi. Støtten fra Forskningsrådet er utrolig viktig, fordi den utløser investeringer til forskning- og utviklingsarbeid og teknologiutvikling i industrien, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem i en pressemelding som ble sendt ut i mandag.

Elkem og Hydro fikk mest

De største aktørene fra Eyde-klyngen er Elkem og Hydro. Prosjektene er innenfor programmet brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Men også følgende bedrifter har fått gjennom prosjekter: Borregaard, Alcoa, Eramet, Prediktor.

Ønsker at flere skal satse

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en artikkel på Forskningsrådets nettside

- Bedriftene driver aktivt FoU

- Det bekrefter at FoU er aktiv og av høy kvalitet i bedriftene siden de får gjennom så mange søknader - og at det satses betydelig på forskning og innovasjon i Eyde-klyngens bedrifter, sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre.

Elkem søkte tidligere i år om støtte til seks prosjekter gjennom Forskningsrådets ordning om innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Mandag formiddag ble det klart at samtlige prosjekter får tildelt støtte. Samlet mottar Elkem og partnere 50 millioner kroner i prosjektstøtte i forbindelse med Forskningsrådets søknadsrunde i 2019 over en treårsperiode. Støttebeløpene som tildeles Elkem er på mellom 8 og 10,6 millioner kroner for hvert av prosjektene.

Produktutvikling

- Elkem er svært godt fornøyd med støtten til strategiske prosjekter innen produktutvikling, materialutnyttelse og miljøforbedringer. Dette gir oss muligheten til å få nødvending forskerstøtte for å utvikle Elkem framover, sier Gro Eide, direktør for Forskningsteknisk senter i Elkem Technology.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Gro Eide, Elkem og Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Gro Eide, Elkem og Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

HVA SKJER

Se hele kalenderen >
  1. Digitalt infomøte: Flytende havvind

    digitalt
  2. Energidag

    digitalt