Vil gi enda mer støtte til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser ut 1,25 milliarder til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Stadig flere bedrifter opplever konkurransefortrinn knyttet til forskning, eksperimentering og innovasjon. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og andre teknologier skaper radikale endringer og nye muligheter i bransje etter bransje, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Nå ønsker Forskningsrådet å gi enda mer støtte til innovasjonsprosjekter. Aldri før har støtten vært større. 

- Innovasjonsprosjekter representerer en enorm mulighet for å utløse økt verdiskaping, fornyelse, og er et viktig sentralt bidrag til omstilling i etablerte virksomheter, sier Stephen Sayfritz, som er involvert i prosjektet BATMAN i Eyde-klyngen.

Spleiselag

Midlene til innovasjonsprosjekter i bedrifter er et spleiselag fra flere departementer. Om lag halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, blant annet innenfor havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten vil gå til de beste innovasjonsprosjektene, uansett bransje og fokus for prosjektet. Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne - de samme tre kriteriene som bedriftene blir målt på når de søker midler fra EU.

Syvdobbel verdiskaping

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere effektstudier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

Søknadsfrist er 25.09.2019 kl. 13.00.

Du finner mer informasjon om utlysningen og mulighet for å sende inn en skisse i forkant her.

I tillegg oppfordrer Forskningsrådet bedriftene til å undersøke hvilke muligheter for innovasjonsstøtte SkatteFUNN gir.

 

Trenger du hjelp til å utforme et forskningsprosjekt?

Forskningsrådet arrangerer også informasjonsmøter, Åpen dag, for bedrifter over hele landet, samt Prosjektverksted, som kan hjelpe søkere med å utvikle prosjektet sitt.

 I prosjektverkstedene vil du få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt. Kursene/prosjektverkstedene er gratis.

 

Forskingsrådet har også utviklet et verktøy for prosjektutvikling - Prosjektkanvas. Verktøyet prosjektkanvas er en støtte for å utarbeide, formulere og kommunisere en idé for et Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

 

Mer informasjon om møteplasser og verktøy finner du på:

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/fra-ide-til-forskningsprosjekt/

 

Frist for skisse er 17 juni og søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt i næringslivet er 25 september.

Meld deg på vårt nyhetsbrev