Skal øke kompetansen på logistikken

Eyde-klyngen har nylig fått i gang en helt ny kompetansegruppe - Eyde Logistikk slik at flest bedrifter jobber aktivt for å bedre egen produktivitet. 

Første kick-off for kompetansegruppen Logistikk var 18.januar på Grønt Senter i Kristiansand. 

Logistikk er et ønsket tema for samarbeid i Eyde og styret har nedsatt en ad-hoc-komité for å komme i gang med arbeidet. Denne består av Betty Aasheim (Saint-Gobain), Alf Håkon Hervold (Fibo Trespo) og Espen Andve (Seafront). Sammen med koordinator fra Eyde-klyngens sekretariat, Karen Landmark, var målet med samlingen å sammen løfte blikket og se etter felles problemstillinger og prosjekter på logistikkfeltet. Nå skal kompetansegruppen ta arbeidet videre. 

Kompetansegruppen har også koplinger til sirkulær økonomi og bærekraft, samt digitalisering og automasjon.

I slutten av februar skal gruppen møtes for å bli enige om aktiviteter for 2017. 

Følg med i kalenderen! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev