Eyde Y

Eyde Y er et nettverk for kreative, fremtidsrettet og unge ansatte i prosessindustrien. Gruppen er basert på Eyde Think Tank, som var en tenketank for nye ideer.

Les mer

Eyde Y skal samle kreative og unge personer i Eyde-klyngen (og stakeholders i relasjoner til klyngen) for å spre kunnskap, gode ideer og skape en arena som skal utarbeide løsninger for fremtidens prosessindustri. 

Utgangspunktet for samlinger i Eyde Y vil være: Verden står ovenfor store endringer som truer konkurransefortrinnet til Eyde-bedriftene – hvordan skal vi overleve? 

Medlemmer:

1.            Tine Uberg Nærland, fra IFE, European Affairs Manager og Fungerende Avdelingsleder på Batteriteknologi, 38 år

2.            Audun Håberg, fra Hydro Vigeland Brug AS, Driftsingeniør, 29 år

3.            Maria Mykland, fra Fiven, Forretningsutviklings Ingeniør, 29 år

4.            Fredrik Bringager, fra Yi2, Daglig leder og ICT student ved UiA, 23 år

5.            Simen V. Loginov, fra HTTECH. Prosjektleder FoU, 35 år

 

De eksisterende fire medlemmer fra Tenketanken, som nå har blitt til Eyde Y:

6. Solveig Steinsland/Elkem (går ut i foreldrepermisjon i november),

7. Hans Petter Hoff/Noroff (er i foreldrepermisjon frem til slutten av november),

8. Gunstein Skomedal/Elkem og

9. Kent Mogstad/Fiven.

(Maria Steinstø/WSP har gått ut av arbeidsutvalget.)

Kontakt

Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
;