Eyde Y

Eyde Y er en gruppe som skal utforske og utfordre Eyde-bedriftene på vegne av bedriftene og klyngen. I tillegg er Eyde Y en viktig arena for unge i prosessindustrien og en arena for å skape relasjoner og lære. Eyde Y skal være en drivkraft i nå Eyde-klyngens visjon!

Mandat Eyde Y 2022

Koble sammen unge, engasjerte mennesker, gi dem faglig påfyll, og hente ut ideer og spørsmål, og ikke minst utfordre Eyde-bedriftene.

Mål i 2022:

 1. Kunnskapsspredning:
  Følge opp P21-arbeidet og bruke det til å skape engasjement og spre kunnskap. 
  Involvere og engasjere unge fagoperatører.
  Bidra til omdømmebygging for prosessindustrien.

 2. Hvordan skal fremtidens prosessindustri være?
  Utforske og utfordre.

Kontakt

Koordinator
Stine Skagestad
stine@eydecluster.com
+47 99 235 515
Medlemmer
 • Solveig Steinsland (Elkem)
 • Tor Ruben Larsen (Alcoa)
 • Gunstein Skomedal (Elkem)
 • Fredrik Bringanger (Red Rock)
 • Asbjørn Ulvestad (IFE - Institutt for Energiteknikk)
 • Maria Mykland (Fiven AS)
;