Eyde Y

Eyde Y er et nettverk for kreative, fremtidsrettet og unge ansatte i prosessindustrien.

Eyde Y skal samle kreative og unge personer i Eyde-klyngen (og stakeholders i relasjoner til klyngen) for å spre kunnskap, gode ideer og skape en arena som skal utarbeide løsninger for fremtidens prosessindustri. 

Utgangspunktet for samlinger i Eyde Y vil være: Verden står ovenfor store endringer som truer konkurransefortrinnet til Eyde-bedriftene – hvordan skal vi overleve? 

Kontakt

Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;

Siste nyheter fra fagområdet: