Kompetanse

For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft i et lavutslippssamfunn jobber Eyde-klyngen med kompetanseutvikling i og rundt prosessindustrien.

Innen kompetanseområder har vi arbeidsutvalg innen flere ulike fagområder. Her handler det om å gjøre hverandre bedre gjennom erfaringsdeling, kurs og samlinger.

Innen kompetanseprosjekter arbeider klyngen kontinuerlig med kompetanseutvikling i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner på alle nivåer.

Kontakt

Leder
Marianne Furuholt
marianne@eydecluster.com
+47 945 01 712
;