Kompetanse

For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft i et lavutslippssamfunn jobber Eyde-klyngen med kompetanseutvikling i og rundt prosessindustrien.

Innen kompetanseområder har vi arbeidsutvalg innen Lean, vedlikehold, HR, lab, energi, automasjon, helse og sikkerhet, prosjektledelse, logistikk, prosess og ytre miljø. Her handler det om å gjøre hverandre bedre gjennom erfaringsdeling, kurs og samlinger.

Innen kompetanseprosjekter arbeider klyngen kontinuerlig med kompetanse som vi utvikler i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner på alle nivåer: Eyde Lærling, Eyde Trainee, Eyde Think Tank, Eyde Y, Eyde Operatør, Eyde Leder, Eyde Rekruttering   ,og NODE Eyde Women (NEW)

Vi samarbeider også med Fagskolen i Agder. Se nettstudiene her

Kontakt

;