Kompetanse

Ingenting skjer uten menneskene i bedriften. For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft i et lavutslippssamfunn jobber Eyde-klyngen med rekruttering og kompetanseutvikling i og rundt prosessindustrien. Eyde-klyngen jobber med kompetanseheving gjennom kompetansegrupper, utdanningstilbud, nettverk og ulike arrangement for ansatte i våre medlemsbedrifter.

Kontakt

Prosjektleder
Tonje Holand Salgado
tonje@eydecluster.com
+ 47 412 15 278
;