Node Eyde Women (NEW)

Om NEW

NODE Eyde Women er et samarbeid mellom GCE NODE, en klynge for olje- og gassindustrien på Sørlandet, og Eyde-klyngen, en klynge for prosessindustrien i samme region. NEWs mål er å øke kvinneandelen i disse bransjene, fremme kvinnelige ledere, øke kunnskapen om kvinners situasjon i våre medlemsbedrifter , samt tilby læring i nettverk og initiere og utvikle tiltak for å sikre og beholde kritisk arbeidskraft i industrien og regionen. Vi samarbeider tett med Universitetet i Agder (UiA), kommunene, fylkeskommunene og andre partnere for å gjøre landsdelen og utdannings- og jobbtilbudet spennende for kvinner.

NEW er GCE NODE og NCE Eydes storsatsing på kvinner. Det er et strategisk initiativ for utvikling av regionen, med utgangspunkt i kvinners erfaring og kompetanse. NEW-nettverket består av over 400 aktive kvinner fra Sørlandets oljeteknologi- og prosessbedrifter.

Interesserte utenfor klyngene kan også delta i prosjekter, men ikke delta i mentor-programmer og NEW-styret. Deltagelse i prosjekter fra disse, avklares med styret.

Alle, også personer utenfor klyngene, kan delta i de åpne NEW-arrangementene.

Styret i NEW består av:

Siw Håtveit Wik (Elkem)  - Leder

Lene Merethe Liodden (MIL)

Yngvild Lauvås Stormoen (Capgemini)

Anette Olsen (Telenor Maritime)

Elisabeth Meidel (Morrow Batteries)

Representanter fra klyngene:

Ann Marchioro  (GCE NODE)

Kristine Fuller-Gee (Eyde-klyngen)


Hvem kan bli medlem?

NEW arbeider for kvinner, men er for alle ansatte i bedriftene som er medlem av GCE NODE og Eyde-klyngen. Det finnes ingen kriterier for hvilken type stilling man må ha for å delta på våre aktiviteter. NEW er for alle.

Les mer her

 

NEW

Kontakt

Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;