Gjør bedriftene mer digitalt modne

Det globale teknologiselskapet Capgemini spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter med å ta i bruk teknologi for å optimalisere drift og produksjon, samt å få til en grønn omstilling.

- Vi vil stå i bresjen for at næringslivet skal kunne gå fra å kun snakke om ny teknologi til å faktisk gjøre noe med det.

Det sier Frank Wehus, som er regiondirektør for Capgemini på Sørlandet.

- Det er et strekk i laget når det kommer til det digitale nivået i bedriftene, sier Wehus. Hvis vi sammenligner oss på verdensbasis, har vi kommet lenger på noen områder, men vi har absolutt mye å lære.

Digitalt løft

Capgemini, som ble startet i Frankrike i 1967, har over 340.000 ansatte på verdensbasis, og nesten 2000 av disse jobber i Norge. Selskapet åpnet sitt Kristiansandskontor for to år siden.

En av selskapets viktigste målgrupper på Sørlandet er bedrifter i prosessindustrien, hvor Capgemini kan bistå med teknologiske og digitale løft.

- Vi ser et bredt spektrum av mulige kunder – både mellomstore og store – med varierende grad av digital modenhet, sier Wehus. Vi er her for å hjelpe sørlandsbedrifter med å få på plass digitale løsninger som vil gjøre dem i stand til å drive mer effektivt og utvikle nye produkter og tjenester.

Ifølge Wehus fokuserer Capgemini særlig på tre områder.

- Det første området er softwareutvikling, innsikt, data og kunstig intelligens. Det andre er ingeniørarbeid, og det tredje er digital strategi, sier han.

 Lavkoding kan senke terskelen

For industrien mener Wehus at kunstig intelligens, og utvidet- og virtuell virkelighet (AR og VR) vil være kanskje de aller viktigste teknologiene å få på plass i løpet av de neste årene.

I tillegg ser han at lavkodeverktøy vil senke terskelen for å innføre nye digitale løsninger som bedriftene, i større grad, kan utvikle enten selv eller med bare litt hjelp utenfra.

- Fellesnevneren for hvorfor nettopp disse teknologiene blir viktige, er at de vil hjelpe med å optimalisere drift og produksjon, og gjøre bedriftene grønnere ved bruk av blant annet digital tvilling, dataanalyse, automatisering, effektivisering og kompetanseutvikling, sier Wehus. 

Styrker regionen

Wehus forklarer at flere av kundene deres tidligere måtte bevege seg ut av Sørlandet for å finne den kompetansen de trengte for å utvikle bedriftene sine. Nå ønsker han å kunne dele på kompetansen, som en del av Eyde-klyngen. 

- Her på Kristiansandskontoret har vi for øyeblikket godt over 40 høyt utdannede spesialister og rådgivere innen det meste av teknologi som er aktuell for industribedrifter, sier Wehus. Og flere skal vi bli.

Han forteller at Capgemini ønsker å være en pådriver for økende digital modenhet i industrien på Sørlandet.

- Det skal vi gjøre ved å gi sørlandsbedrifter tilgang til noen av de beste digitale hodene i landet, sier han.

- Vi skal også dele av kunnskapene våre og bygge koblinger mellom akademia og Eyde-klyngen, slik at vi sammen kan gjøre et digitalt løft for industrien på Sørlandet.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev