Seminar om diffuse utslipp til luft

Påmeldingsfrist: ons. 13. mar. 2019 - 00:00
Tid: 19.03.2019 - 20.03.2019 |
Åpent for all
Sted: Norsk Industris lokaler Middelthuns gate 27, Oslo

Eyde-klyngen (Ytre miljø kompetansegruppe) og ENSENSE prosjektet inviterer til seminar om diffuse utslipp til luft i prosess- og metallurgisk industri. Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Industri og SFI metal production.

 

Hensikten med seminaret

Hva vil vi med dette seminaret?

 • Kompetansebygging og deling av beste praksis
  • Redusere usikkerheten i kvantifiserings – og estimeringsmetodene
  • Hvilke kilder kan vi måle på?

Temaer

 • Hva er diffuse utslipp og hvordan bestemmes disse?
 • Hvilke standarder eksisterer, BREF/BAT?
 • Bedriftenes behov for data?
 • Bedriftseksempler på utførte målinger
 • Gjennomgang av «state of the art» & nye målemetoder
 • Hva er mangler, barrierer og forskningsbehov

Program

Tirsdag 19. Mars

Introduksjon

10:00   Velkommen, Lars Petter Maltby, Eydeklyngen

10:05    Situasjonsbildet og behov for data sett fra industriens øyne, Jens Christian Fjelldal

10:20   Hva er diffuse utslipp?, Håkon Skistad

10:45   Introduksjon av «State-of-the-art»-rapport på diffuse utslipp, Hege Indresand, NORCE

11:15    Kompetanse om diffuse utslipp fra metallurgisk industri, erfaring fra FFF-Prosjekter, Prof. Gabriella Tranell, NTNU

11:45    LUNSJ (45 min)

Faglig bakgrunn

12:30    Industrielle metoder og utviklingstrender for måling av industrielle utslipp, Thor Anders Aarhaug, SINTEF

13:00   Målemetoder for støvutslipp, Ida Kero, SINTEF

13:30    Måling av diffuse støvutslipp – muligheter og utfordringer med bruk av mikrosensorteknologi, Britt Ann K. Høiskar, NILU

14:00    What to consider when characterizing diffusive emissions: sampling design to data analysis, Stephen Mudge, NILU

14:30   PAUSE (30 min)

Eksempler fra bedrifter

15:00   Erfaringer med diffuse utslipp fra raffineriene – Anne Lise Hopland Vågenes, Equinor

15:30 – 17:00 Industri-eksempler (a 15 minutter)

 • Utslippsvurdering ved Eramet Norway Sauda, fra nedfallsmålinger til video, laser og online støvmåler i omgivelsene – Eramet Sauda – Oliver Severin.
 • Måling i lyre med enkle metoder – Eramet Kvinesdal – Leif Hunsbedt.
 • Utslipp fra lasting av båt – Eramet Porsgrunn – Håkon Skistad.
 • Utslipp fra knuse/sikteanlegg – Eramet Porsgrunn – Håkon Skistad.
 • Utslipp fra støpehall, Sporstøvmetoden – Elkem Bjølvefossen – Karina Ødegård.

17:30   Middag (påmelding – sted annonseres senere)

 

Onsdag 20. Mars

08:30 – 09:30 PRAKTISKE EKSEMPLER 

 • Utslipp fra ovnshus – Elkem Bremanger – Oscar Espeland, Sintef Molab og Håkon Skistad.
 • Gjerdemålinger/Luftkvalitet (generelle nivåer av støv i omgivelsesluft rundt industrien) – Hege Indresand
 • Diffuse utslipp til luft fra Hydro’s aluminiumsverk i Norge - Hanne Høgmoen Åstrand
 • Ny datainnsamling ved hjelp av Vision-system, Jens Christian Fjelldal, Elkem

09:30 - 10:30  Oppsummering og debatt, fasilitator Lars Petter Maltby

 

11:00   Oppstart av Miljøpolitisk utvalg

              Hege Indresand innleder i Miljøpolitisk utvalg med å oppsummere seminaret.

Last ned pdf av programmet

 

Presentasjoner:

Velkommen v/Lars Petter Maltby

Situasjonsbildet og behov for data sett fra industriens øyne v/ Jens Christian Fjelldal

Hva er diffuse utslipp? v/Håkon Skistad

Introduksjon av «State-of-the-art»-rapport på diffuse utslipp v/ Hege Indresand, NORCE

Kompetanse om diffuse utslipp fra metallurgisk industri, erfaring fra FFF-Prosjekter v/ Prof. Gabriella Tranell, NTNU

Industrielle metoder og utviklingstrender for måling av industrielle utslipp v/ Bernd Wittgens

Målemetoder for støvutslipp v/ Ida Kero, SINTEF

Måling av diffuse støvutslipp – muligheter og utfordringer med bruk av mikrosensorteknologi v/ Matthias Vogt og Dag Tønnesen, NILU

What to consider when characterizing diffusive emissions: sampling design to data analysis v/ Stephen Mudge, NILU

Erfaringer med diffuse utslipp fra raffineriene v/ Anne Lise Hopland Vågenes, Equinor

Utslippsvurdering ved Eramet Norway Sauda, fra nedfallsmålinger til video, laser og online støvmåler i omgivelsene – Eramet Sauda v/ Oliver Severin

Måling i lyre med enkle metoder – Eramet Kvinesdal v/ Leif Hunsbedt

Utslipp fra lasting av båt – Eramet Porsgrunn v/ Håkon Skistad og Oscar Espeland

Utslipp fra knuse/sikteanlegg – Eramet Porsgrunn v/ Håkon Skistad og Oscar Espeland

Utslipp fra støpehall, Sporstøvmetoden – Elkem Bjølvefossen v/ Karina Ødegård

Utslipp fra ovnshus – Elkem Bremanger v/ Oscar Espeland, Sintef Molab og Håkon Skistad

Gjerdemålinger/Luftkvalitet (generelle nivåer av støv i omgivelsesluft rundt industrien) v/ Hege Indresand

Diffuse utslipp til luft fra Hydro’s aluminiumsverk i Norge v/ Hanne Høgmoen Åstrand

Ny datainnsamling ved hjelp av Vision-system, Jens Christian Fjelldal, Elkem

 

Program

 1. tirsdag 19. mars 2019 - 10:00 - 17:00
 2. onsdag 20. mars 2019 - 08:15 - 11:00
 3. tirsdag 19. mars 2019 - 17:30 : Middag

Kontakt

- Marianne@eydecluster.com