Prosessindustri+

Eyde Operatør var et tidligere prosjekt i samarbeid med Eyde-klyngen og Fagskolen i Agder. Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norges program: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Prosjektet Eyde Operatør har utviklet et nytt studium i samarbeid med fagskolene. Studiet har fått navnet Prosessindustri + 

Studiet har som mål å skape operatører som deler et «felles språk» med mellomledere og toppledelse, som forstår sammenhenger utover eget fagfelt og som evner å tenke langsiktig. Studieprogrammet skal skape en operatør som er bevisst behovet for livslang læring, som forstår muligheter som ligger i teknologisk utvikling og som ønsker å være forberedt på endring. Programmet skal gi operatørene en innsikt i hvordan studentenes fagarbeid står i en større helhet. Studieprogrammet skal skape operatører som kan være med på å løfte bedriften i den globale konkurransen og anser bærekraftig utvikling som et viktig konkurransefortrinn. Omstillingstakten i bedriftene øker og Prosessindustri + skal være med på å skape operatører som kan møte disse endringene.

Studiet er 1 årig (60 fagskolepoeng) og har NOKUT-godkjent studieprogram på deltid. Første oppstart var i 2018. Kurset er nettbasert med enkelte fysiske samlinger.

Studiet består av 4 fagemner og en fordypningsoppgave. Bærekraftig utvikling, Automatisering, Endringskompetanse og mellommenneskelig samspill.

Mer informasjon om studiet og søknad om opptak finner du på Fagskolen sine nettsider.

Se filmen om studiet her:

Se Fagskoletilbudet for industri - og byggebransjen

Kontakt

Prosjektleder
Kristine Fuller-Gee
kristine@eydecluster.com
+47 481 31 430
;