Eyde FOU-forum

Tid: tirsdag 14. februar 2023 - 10:00 - 15:00 : Eyde FOU-forum (inkl. omvisning på Fiven) |
Kun for medlemmer
Sted: Fiven, Lillesand (Birkelandsveien 140)

Velkommen til Eyde FoU-forum!

Formål med møtet er å inspirere hverandre gjennom gode case fra bedrifter (Fiven, Alcoa, Eramet, GE HealthCare, ReSiTec) og forskningspartnere i klyngen (SINTEF TelTek, NORCE, NIVA, UiA, IFE, NILU). Vi håper å kunne gi innsikt i hvordan utvikle prosjekter og finansiering til disse, og representanter fra det norske virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Enova) vil orientere om muligheter, og vi vil orientere om hvordan Eyde-klyngen kan støtte bedrifter som orienterer seg mot EU. Vi vil også legge opp til diskusjon om det er noen områder vi skal løfte i fellesskap i Eyde-klyngen. 

Dagen avsluttes med omvisning på Fiven for de som ønsker det (skal være ferdig til kl 15.00).

Målgruppe: Møtet er åpent for alle medlemmer og retter seg mot de som arbeider med FoU i Eyde-klyngens medlemsbedrifter og FoU-institusjoner.

Velkommen! 

Kontakt

- anne@eydecluster.com