Eyde FOU-forum

Tid: tirsdag 14. februar 2023 - 10:00 - 15:00 : Eyde FOU-forum (inkl. omvisning på Fiven) |
Kun for medlemmer
Sted: Fiven, Lillesand (Birkelandsveien 140)

Målgruppe: Møtet er åpent for alle medlemmer og retter seg mot de som arbeider med FoU i Eyde-klyngens medlemsbedrifter og FoU-institusjoner.

Representanter fra virkemiddelapparatet vil også være til stede.

Formål med møte er inspirere hverandre gjennom gode case fra bedriftene. Gi konkret innsikt i hvordan få opp prosjekter og finansiering: Vi vi vil også legge opp til diskusjon om det er noen områder vi skal løfte i fellesskap i Eyde-klyngen: Både forskningspartnerne i klyngen og virkemiddelapparatet vil orientere. 

 

Kontakt

- anne@eydecluster.com

Påmelding

Trenger tilrettelagt universell utforming, matallergier, andre beskjeder