Få mer kompetanse for en prosessindustri i endring

Etter - og videreutdanningen Industrifagskolen, har oppstart i april for modulene "Bærekraft og forbedringsarbeid" og "Datafangst og beslutningsstøtte".  Her får operatører i bedriftene et viktig faglig påfyll i en prosessindustri som stadig er i endring.

Søknadsfrist er 4.april!

Arbeidslivet er stadig mer krevende, høyteknologisk og digitalt. Derfor tilbyr vi, sammen med Fagskolen i Agder, dette studiet for operatører, fagarbeidere eller andre med fagbrev eller svennebrev, eller minimum fem års erfaring. Faget kan tas ved siden av jobb.

I uke 16 starter følgende modul med 6 stedbaserte samlinger: Datafangst og beslutningsstøtte 

Datafangst og beslutningsstøtte tar for seg hvordan data fra ulike kilder i en produksjonsbedrift kan utnyttes. Beslutningsstøtte ser på ulike kombinasjoner av data, relasjoner mellom disse og visualisering i dashboards som PowerBI.

- Det var veldig interessant og lærerikt, og du treffer folk fra andre bedrifter, sier Paul Johan Thunes-Jensen, operatør ved Nikkelverket, som har tatt både modul 1 og 2 ved Industrifagskolen.

- Arbeidslivet nå blir kanskje litt mer komplisert for mange, så å få litt mer kjøtt på beinet, det er genialt, sier han.  

Se intervjuet med Paul Johan her:

Bærekraft og forbedringsarbeid setter bærekraftsbegrepet i sammenheng med FNs bærekraftsmål og som konkurranseelement. Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Studiet viser hvordan bærekraft, forbedringsarbeid og endringsprosesser kan forbedre en bedrifts konkurransekraft og gir studenten større drivkraft til å bidra i utviklingsarbeidet.

Tilbakemeldingene fra tidligere studenter viser at de har vært veldig fornøyd med å delta: 

«Jeg syntes dette studieopplegget er helt fantastisk. En veldig god måte å studere på».
«Setter pris på kvaliteten på kurset. Det har motivert oss mye».

«En god plass for å få startet opp et litt rustent hode, og finne ut om man faktisk ønsker å få seg mer utdannelse, uten å måtte bruke veldig lang tid»

«Mye nyttig å lære. Veldig interessant stoff og mye som kan brukes.»

HR-sjef anbefaler studiet

HR-sjef ved Glencore, Agnete Rieber Mohn, er storfornøyd med Industrifagskolen. Hun har sendt flere av operatører dit, til de ulike modulene de tilbyr.

- Industrifagskolen er viktig for bedriften, men også for operatøren, fordi fremtidens operatører vil ha helt andre måter å jobbe på, sier Rieber-Mohn.

Her kan du se intervjuet med Agnete Rieber-Mohn:

For at flere kan stå i jobben

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om Industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

 

 

Modulene

Oppstart uke 16  i: Datafangst og beslutningsstøtte 

Dato for seks stedbaserte samlinger på modulen Datafangst og beslutningsstøtte (kl 9-15):

1. Uke 16: Ons 20.april og Tors 21.april

2. Uke 18: Ons 4.mai og Tors 5.mai

3. Uke 22: Ons 1.juni og Tors 2.juni

4. Uke 35: Ons 31.aug og Tors 1.sept

5. Uke 38: Ons 21.sept og Tors 22.sept

6. Uke 41: Ons 12.okt og Tors 13.okt

Samlinger blir på ulike bedrifter og på Fagskolen i Agder. Siste samling er på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Sted og lokasjon for samlinger tilpasses studentene.

Datoer nettbaserte samlinger på Bærekraft og forbedringsarbeid:

Oppstartsamling: Uke 16, mandag 18.april, kl 13.30-15.00 (informasjon om studiet og om å være nettstudent, opplæring og hjelp i ulike digitale verktøy, bli kjent). Anbefales sterkt at man stiller på oppstartsamlingen, opptak gjøres tilgjengelig for de som er forhindret fra å møte.

Nettsamlinger kl 12-16.00:

1. uke 17: Tors 28.april

2. uke 19: Tors 12.mai

3. uke 22: Tors 2.juni

4. uke 24: Tors 16.juni

5. uke 34: Tors 25. aug

6. uke 36: Tors 8. sept

 

 

Andre moduler av Industrifagskolen som er planlagt i 2022:

Effektiv produksjon og vedlikehold (5 stp), stedbasert eller nettbasert i løpet av okt-des, Her er lenke til brosjyre.

 

Modulen ble gjennomført for første gang i nov 2021-jan 2022.

Basert på evaluering fra studenter ble det følgende score i tilfredshet på disse områdene:

86,7 poeng tilfredshet med faglig utbytte av modulen

88,9 poeng tilfredshet med veiledning fra faglærer

82,2 poeng tilfredshet med den digitale studieplattformen

 

Dette er en høy score (100 poeng er maksimal score), særlig når det var første gang modulen ble satt opp. Men alle moduler av Industrifagskolen forbedres kontinuerlig basert på input fra studenter, bedriftene, med oppdatert fagstoff og variasjon i eksterne bidragsytere.

Studentene ga også gode tilbakemeldinger på eksterne bidragsytere. Vi takker Morten Aleksander Rasmussen i MainTech og Grete Omre Henriksen i Danyko for svært gode bidrag.

 

 

Kontakt: hilde.hovland@fagskoleniagder.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev