Årsmøtet: - På noen områder har vi tendens til å treffe gullfuglen

Eyde-klyngens årsmøte ble avholdt på Strand Hotel Fevik torsdag. Digital omstilling, unge i arbeid, kompetansebygging, grønt industriløft og ikke minst den usikre situasjonen globalt og Europas muligheter i industriløftet, var temaene i år.

Se hvem som vant Eyde-prisen

- Krigsøkonomien gjør at Europa må se på forholdet sitt til et tredje land og handle annerledes. De må gjøre seg selv sterkere teknologisk og industrielt. Det handler om å jobbe raskere med clean tech, sier EU-eksperten Georg Riekeles, assisterende direktør i European Policy Centre over Teams i innledningen til årsmøtet i Eyde-klyngen.

Treffe gullfuglen

Lars Petter Maltby i Prosess 21 etterfulgte med å snakke om den viktige globale konkurransen i industrien, og hvordan vi må sikre vekst i den grønne næringen - og også sikre råvaretilgangen.

- Vi har et grønt industriløft i Norge og vi har identifisert i hvilke områder det er vekst. På noen områder har vi tendens til å treffe gullfuglen, poengterer han.

- Da er det viktig å fortelle verden at vi produserer de fundamentale byggeklossene som må til for å få til det grønne skiftet, tilføyer han.

Kompetanse og bærekraftsmål

Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør i Glencore Nikkelverk, Frank Spetland og Christophe Pinck i Eyde-klyngen la frem en oversikt over hvor vi bør legge inn kompetansetrykket, og hvordan vi på den måten kan nå visjonen vår om å nå FNs bærekraftsmål. 

Digitalisering i bedriftene

- Digitaliseringen kommer fordi du må det, fordi du har mulighet og fordi du har en vilje til å videreutvikle organisasjonen, fremsetter Kristoffer Evenstad i Egde i sin presentasjon om digitalisering og mennesker i bedriften.

Han gikk gjennom hvordan Egde mener digitale omstillingsprosesser bør gjennomføres, og hva slags kompetanse som er viktig i denne  sammenheng.

- Vi har satt opp skjermer for overvåking av deteksjon (brudd) på linjen, og vi ser at folk bruker dem intuitivt, sier Martin Hemmer, prosess - og teknologiingeniør i 3B Fibreglass.

3B Fibreglass er med i pilotstudien til prosjektet COGNIMAN.

 

Unge ut i arbeid

Helge Aasen fra Elkem, Rune Byremo fra Næringsforeningen og Oddbjørn Aateigen fra Elkem presenterte pilotprosjektet Ung Start - Elkems program for å få unge ut i arbeid. 

Prosjektet har ført til at flere unge har fått fagbrev.

 

Ny industri

 Liv Monika Stubholt, styreleder i Morrow, snakket om energikommisjonen og utfordringene med å bygge en helt ny industri i Norge.

- Vår verdiskaping er basert på kompetanse og rimelig kraft, sier Stubholt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev