Nytt lovforslag om råmaterialer i EU

16.mars la EU-kommisjonen frem et nytt lovforslag som skal sikre Europeisk råmaterialtilgang for å nå ambisjonen om å levere på det grønne skiftet, og gjøre seg mindre avhengig av tredjeparts land. Her står Norges prosessindustri i en gyllen posisjon. 

Lovforslaget, det såkalte European Critical Raw Materials Act, slår fast at det bør være god selvforsyning på råmaterialer slik at vi unngår avhengighetsforhold til andre land, der relasjonene ikke er stabile.  

Viktig bidragsyter

- Norge er allerede en viktig bidragsyter av metaller og mineraler til EU. Denne posisjonen kan bli enda viktigere i årene som kommer hvis vi klarer å sikre gode rammevilkår for vår kraftforedlende industri – inkludert konkurransedyktige kraftpriser i Norge, skriver konsernsjef i Elkem ASA, Helge Aasen, i en kronikk på Altinget.no.

Les mer her: https://www.altinget.no/artikkel/helge-aasen-eu-trenger-groenne-norske-raavarer-for-aa-lykkes-med-klimamaalene

 

Sirkulære løsninger

- Det er flere bedrifter i Eyde-klyngen som leverer flere av Europas kritiske og strategiske råmaterialer allerede idag. Selv om Norge ikke er et medlemsland, så er vi del av et europeisk fellesskap gjennom å være Europas nærmeste nabo. Når vi nå fortsetter å satse på å levere disse strategiske materialene gjennom ressurseffektive, sirkulære løsninger, er dette en sterk strategisk posisjon vi kan bygge. EU peker på at selve utvinning og produksjon av råmaterialene må foregå på miljøets premisser for å være et effektivt bidrag til det grønne skifte, sier Christophe Pinck, som jobber med internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen.

Databasen av industrielle sidestrømmer, som Eyde-klyngen jobber med, viser eksempelvis en rekke tilfeller der kritiske og strategiske materialer kan utvinnes på en skånsom måte.

Les mer om sidestrømskartleggingen her

- Det er flere bedrifter som produserer kritiske råmaterialer i Eyde-klyngen. Vi jobber med å gjøre dette på en ressurseffektiv og skånsom måte gjennom sirkulærøkonomi og gjennom databasen for sidestrømmer som er laget, sier Christophe Pinck i Eyde-klyngen.

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev