Materialsidestrømmer og muligheter

Tid: torsdag 11. februar 2021 - 12:00 - 13:00 |
Åpent for all
Sted: zoom

Alle Eyde-klyngens medlemmer inviteres til å få en overordnet innsikt i materialstrømmene og melde sin interesse hvis det er noen områder eller strømmer som utpeker seg som interessante å se nærmere på i dette webinaret.

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om å gjennomføre en nasjonal materialstrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. Kartleggings- og analysefasen er nå gjennomført og vi starter med dette opp den involverende delen av fase 2, utvikling av nye modeller for ressurseffektive forretningsmodeller  reduksjon av uorganisk avfall fra prosessindustrien.

Alle Eyde-klyngens medlemmer inviteres til å få en overordnet innsikt i materialstrømmene og melde sin interesse hvis det er noen områder eller strømmer som utpeker seg som interessante å se nærmere på. Vi vil i etterkant knytte sammen de som ønsker det og også planlegge videre workshops basert på interesse i etterkant av dette webinaret.

 

Program:

Velkommen og info

Overordnet info om sidestrømmer v/Jorunn Voie

Spin out og eksempler v/Magne Dåstøl og Gunnar Kulia

Oppsummering og veien videre

Kontakt

- stine@eydecluster.com