Her får industriavfallet nytt liv

46.000 tonn avfall blir gjenbrukt etter å ha vært innom Stena Recycling i Kristiansand. Flere av bedriftene i Eyde-klyngen resirkulerer både aluminium, nikkel og jern her - eller blir kvitt farlig avfall på en trygg måte.

Selv omtaler filialsjef Arild Bjelland bedriften som en avansert skraphandler. Her blir verdiene tatt ut av avfallet. Ofte manuelt. Deretter blir materialene analysert med en spektograf, som enkelt forklart er et røntgenapparat, for å se hva slags jern/metaller de forskjellige komponentene faktisk består av.

Verdiskaping på filialen i Kristiansand

Over 90 prosent av alt som kommer inn Stena Recyclings filial i Kristiansand, kommer ut igjen som nytt materiale som kan brukes om igjen. 70 prosent går fra filialen direkte til smelteverk rundt om i verden. De resterende 30 prosentene går videre til større sentrale gjenvinningsanlegg (blant annet Stena Nordic Recycling Center i Halmstad). Her skal alt tynes ut slik at det blir minst mulig avfall og mest mulig verdi.

Bare i Kristiansand håndterte bedriften 46000 tonn avfall i 2019. I år blir det enda mer, antar Bjelland. Av dette er 40.000 tonn jern og metall og 6000 tonn er farlig avfall. Her er de 24 personer som håndterer alt dette. Det siste året har de måttet øke med fire årsverk. 

Sikrer farlig avfall i bedriftene

- Vi drar også ut til bedriftene siden det er mye farlig avfall som må sikres før transport. mange setter pris på dette, sier Bjelland.

Det er gratis for bedrifter å levere elektronisk avfall. Målet er å unngå deponi. Når man løser problemer sammen, fører det til endring. 

Enkle grep for bedre resirkulering

Bjelland kunne ønsket at Stena Recycling i større grad hadde hatt tettere tilknytning til prosessen i industrien i større grad. Når bedrifter leverer inn avfall som inneholder gjenvinnbare materialer, ser han at enkle grep i prosessindustrien kunne gjøres for å lettere kunne resirkulere disse materialene. 

Mindre kunne gått til deponi og mer til materialgjenvinning eller energiproduksjon, som også er en måte å gjenvinne avfallet på.

Fra skraphandel til skip

- DNA-et i hele Stena-konsernet er skraphandel. Deretter kom skip og annet i kjølvannet av dette. Det er litt gøy for oss, sier Bjelland som forteller om det store, svenske Stena-konsernet som er eid av den svenske Olsson-familien.

Stena Recycling er en del av underselskapet Stena Metall. Et av de de mer kjente underselskapene er det kjente skipsselskapet Stena Line, og også Stena Drilling er et velkjent navn blant offshorebransjen på Sørlandet.

Meningsfull jobb

Bjelland synes han har en jobb med mening. Når bedriften bidrar til at det blir mindre avfall og et bedre klima, er det noe som betyr noe.

Stena Recycling er et av nord Europas desidert største gjenvinningsforetak. I Norge går Stena litt under radaren til folk flest da de jobber primært mot bedriftsmarkedet og nisjer som jern/metall, farlig avfall og elektronisk avfall.

-Vi ønsker å bli større i Norge slik at vi har all kompetanse på hele bredden. Det kommer til å bli enda mer av dette fremover. Vi har et ansvar alle sammen, minner Bjelland oss på.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev