Forskningsprosjekter vi kan være stolte av

I 2020 deltok bedrifter fra Eyde-klyngen i flere EU-prosjekter enn noensinne, og i 2021 blir det flere muligheter for å delta i viktige forskningsprosjekter, spesielt rettet mot det grønne skiftet.

- Nå har det vært flere EU-prosjekter enn noensinne, mye fordi nettverkene er bygget mer opp nå. Bedriftene har vært flinke på å bygge strategiske nettverk og funnet sine partnere, sier Christophe Pinck, leder for internasjonale relasjoner i Eyde-klyngen.

Flere prosjekter i korona-tiden

Korona-situasjonen har gitt et boost for bedrifter til å gå inn i prosjekter, og tenke annerledes. Det har også gjort det vanskeligere å få EU-støtte, når det er flere som søker om de samme midlene. Når antall søknader økes i en allerede tøff konkurranse, sier det seg selv at 2020 har vært et krevende år.

- Det er et tungt system å søke seg gjennom, og vi må levere topp resultat for å lykkes med søknaden, presiserer Pinck.

Likevel er grafen stigende for tildelte EU-midler de siste fem årene. 2020 er et år med påfallende mange forskningsprosjekter med støtte både fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU. Incubisprosjektet er det første EU-prosjektet Eyde-klyngens sekretariat er med på. Prosjektet har fått 3 millioner Euro til sammen, hvor 2,6 av disse millionene disponeres av Eyde-klyngen. Her er det Christophe Pinck og Stine Skagestad, leder for sirkulær omstilling, som er deltagere fra klyngen. 

Medlemmene i Eyde-klyngen har utløst rundt 400 MNOK av H2020-midler i løpet av 2020 gjennom sine internasjonale partnerskap.

Entreprenørskap i klynger

Christophe Pinck er for tiden mest stolt av et av de andre prosjektene han er med på som ennå ikke har kommet gjennom nåløyet i EU i 2020, til tross for «excellent» vurdering fra EU-kommisjonen. Han mener det er en god case for EU-midler når nye muligheter nå dykker opp i Horisont Europa. Det handler om klyngebasert entreprenørskap i leverandørbedriftene, knyttet opp til store prosessindustri-miljøer. Fokuset er satt på karbonfangst, separasjonsteknologier, opprensingsteknologi, energisparing og andre muliggjørende teknologier som kan få verdiene til å bli i verdikjeden, samtidig som det skaper en grønnere industri. Prosjektet er i samarbeid med tre andre sterke klyngemiljøer i Europa.

- Vi håper på støtte etter hvert på dette. Vi har koblet sammen de beste fra Frankrike, Nederland og Norge, sier Pinck. 

Ta kontakt for hjelp

Han anbefaler bedrifter å ta kontakt med ham om de trenger hjelp med å søke EU-midler. Han mener det også er smart å lete etter partnere som har erfaring med EUs forskningsmidler. Det vil komme flere muligheter for EU-midler til høsten, og da er det bra å begynne å tegne ut prosjektet nå, og finne eventuelle partnere.

- Dette er samarbeidsinnovasjon. Vi ønsker at nye, som ser etter muligheter, kommer inn i bildet. De bør melde seg og ta kontakt med meg. Det tar tid å bygge partnerskap, og vi hjelper gjerne med å komme i gang, presiserer Pinck.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev